Voeding, behulpzaam bij burnout? Deel 2

Je hart en brein: soepel en “gesmeerd” met Omega-3 vetzuren

In deel 2 van dit thema over de relatie tussen voeding en veerkracht, willen we graag de aandacht van Magnesium verschuiven en de waarde van Omega-3 visolievetzuren voor het onderhoud van een soepel functionerend brein en hart wat meer in het zonnetje zetten.

In dit blog leest u meer over waarom naast een toereikende Magnesium-inname, ook het op peil brengen/houden van uw Omega-3 vetzuren balans een zinvolle overweging is om soepel om te kunnen gaan met alle aanhoudende en complexe uitdagingen van het leven.

Uw hart leeft met uw emoties mee

Iedereen die wel eens verliefd geweest is of stevig geschrokken is weet dat ons hart met het leven mee reageert. De invloed van de alledaagse belasting die het moderne leven met zich meebrengt kunnen ook terugvinden in het functioneren van ons hart. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een meting die in de wetenschap bekend staat onder de naam: heart-rate variabilty.

Deze Engelse term laat zich vertalen naar: de mate en wijze waarin onze hartfrequentie varieert in de tijd. Hoe deze hartslagvariatie in de tijd plaatsvindt geeft wetenschappers een scala informatie over het functioneren van ons hart in rust of onder lichamelijke of geestelijke of omgevingsbelasting.

Uit placecogecontroleerd onderzoek is onder andere gebleken dat Omega-3 visolievetzuren een positieve bijdrage leveren aan een gezonde heart-rate-variability. Deze en andere effecten van Omega-3 visolievetzuren hebben zich onder andere vertaald in de wettelijk toegestane EFSA claim voor omega-3 visolievetzuren

  • EPA en DHA dragen bij tot de normale werking van het hart (bij 250 mg EPA en DHA per dag)

Zeker voor personen die langdurig onder belasting moeten werken is een toereikende inname van vette vis zoals makreel, paling, zalm of sardientjes zeker het overwegen waard zijn. Ook het dagelijks gebruik van Omega-3 suppletie uit visolievetzuren kan natuurlijk een heel eenvoudige dagelijkse routine zijn waarmee je alvast weer wat van je “nog te doen” lijst afhaalt.

Zonder vetzuren geen (zelfbewust/brein) leven mogelijk

Ons lichaam bestaat uit zo’n 50+ verschillende celtypes en volgens recent onderzoek uit ruim 37 biljoen cellen oftewel 37.000.000.000.000 (een 37 met 12 nullen erachter dus). Deze cellen hebben allemaal celwanden die voornamelijk zijn opgebouwd uit een zogenaamde bi-phospholipide laag. Deze dubbele(“bi”) laag fosfolipiden (lipiden=vetten) zijn grotendeels afkomstig uit de oliën en vetten die u met uw voeding binnenkrijgt. Oftewel, de vetzuren die u wel of niet in uw voeding kiest zijn wezenlijke aan- of afwezige bouwstenen voor de opbouw van alle celwanden. We kunnen een deel van deze vetzuren zelf produceren, andere zijn essentieel zoals bijvoorbeeld linolzuur of linoleenzuur.

Belangrijk feit in deze: Omega-3 visolievetzuren kunnen wij als mens maar in zeer beperkte mate zelf produceren. Vandaar het specifiek advies van het Voedingscentrum om deze vetzuren aan te vullen als supplement voor mensen die geen vette vis lusten.

sardientjes

Zonder vetten dus geen cellulair leven, en zonder cellulair leven dus ook geen menselijk bewustzijn. Persoonlijk zijn we overigens van mening dat, op basis van inzichten uit de neurowetenschappen, het “opladen” van menselijk bewustzijn op een computer om verder te leven in de vorm van AI (artificiële intelligentie) stiekem toch nog een stuk lastiger zal blijken te zijn dan optimistische technocraten (u en ons willen doen) geloven. De evolutie heeft ook nogal wat tijd, materiaal en duizelingwekkend complexe interacties nodig gehad voordat menselijk bewustzijn überhaupt mogelijk was. Wellicht is “gelijkwaardig menselijk zelfbewust bewustzijn” in de vorm van een computercode, zonder de expliciete input van een menselijk lichaam, zelfs wel op theoretische en daaruit voortvloeiende praktische gronden ook überhaupt onmogelijk, zelfs met gebruik van quantum computers…

Wat de toekomst ook gaat brengen op dit gebied, voorlopig geldt in elk geval nog dat het bewustzijn van “de mens” mede voor een noodzakelijk deel opgebouwd “is” uit “wat-ie eet”. Welk soort vetzuren u eet blijkt daarbij van aanzienlijke invloed op het functioneren van deze celwanden. En dat geldt zeker ook voor de celwanden van de neuronen (zenuwcellen) waaruit onze hersenen zijn opgebouwd. Deze celwanden zijn niet zomaar een paar “scheidingswandjes” maar de staat van de celwanden van onze zenuwcellen spelen een cruciale rol in het functioneren van ons brein.

Omega-3 visolievetzuur DHA draagt bij aan “instandhouding van normale hersenfuncties”

Het verhaal van celwanden, fosfolipiden en zenuwcellen wordt allemaal heel wat inzichtelijker samengevat in een aantal erkende EFSA claims over Omega-3 visolievetzuren en het functioneren van het centrale zenuwstelsel dat we brein of hersenen noemen. Een tweetal van deze claims brengen we hier graag onder uw aandacht:

  • DHA draagt bij tot de instandhouding van de normale hersenfunctie (bij tenminste 250 mg per dag: twee capsules Omega-3 van Vitaminecompleet)
  • DHA draagt bij aan de natuurlijke ontwikkeling van het brein van de foetus en borstgevoede kind…

Als je de betekenis van deze claims op je laat inwerken kun je er wel uit afleiden dat voor de adequate ontwikkeling en instandhouding van het functioneren van de hersenen dus een gestage toevoer van het visolievetzuur DHA wenselijk is. Geen wonder wanneer je je realiseert dat het “droge deel van het brein” zeg maar de celwandmassa die overblijft wanneer je de zenuwcellen leeg zou laten lopen voor tot wel 40 % uit Omega-3 vetzuren bestaat.

Normale hersenfuncties omvatten een breed scala aan fysiologische activiteiten. Het totale aantal bekende hersenfuncties is te groot om hier op te noemen en naar zich laat aanzien zullen er de komende jaren nog vele nieuwe en verder verfijnde hersenfuncties ontdekt gaan worden. In dit blog over de waarde van Omega-3 bij functioneren onder druk denken we daarbij natuurlijk vooral aan hersenfuncties zoals uw geheugen, concentratievermogen en stemming.

Groeiende research naar Omega-3 visolievetzuren en het brein

Ter illustratie van de positieve bijdrage van Omega-3 visolievetzuren aan de hersenfuncties willen we hier graag een een placebogecontroleerde studie onder gezonde medisch studenten vermelden. De studenten, die een examen moesten afleggen gebruiken in de periode voorafgaand Omega-3 capsules of placebo capsules. Deze examenperiode (waarvoor vanzelfsprekend het concentratievermogen en geheugen van deze studenten soepel diende te werken) wisten de studenten die de omega-3 capsules gebruikt hadden meer ontspannen door te brengen ten opzichte van de placebogroep. En dat al in een tijdstpanne van twaalf weken!

Een fraai voorbeeld hoe DHA bijdraagt aan de instandhouding van deze hersenfuncties. En dat is slechts één van de talloze placebogecontroleerde studies die uitgevoerd zijn naar de bijdragen van omega-3 visolievetzuren naar het functioneren van het brein in relatie tot welzijn. Als u de voordelen hiervan optimaal zou willen gebruiken adviseren we om tenminste 3 a 4 (afhankelijk van uw lichaamsgewicht) hooggedoseerde visoliecapsules van Vitaminecompleet dagelijks te gebruiken. In de conclusie van een andere studie, uitgevoerd door een expert panel, concludeerde de deskundigen zelfs dat het onethisch zou zijn om niet méér te doen om te proberen de omega-3 vetzuren van Amerikaanse soldaten op peil te brengen (“It is unethical to do nothing to move toward increasing omega-3 FA status of the U.S. military…”)

Rij-examen “zonder zenuwen” afleggen?

Natuurlijk heeft u juist bij het afleggen van een rij-examen al uw zenuwen nodig..:) Maar we begrijpen natuurlijk goed wat hier bedoeld wordt. Ook de overheid erkent dat “de zenuwen” een thema kunnen zijn bij het rij-examen en heeft hiervoor zelfs speciaal aandacht voor.

Wij krijgen wel van tijd tot tijd de vraag voorgelegd wat iemand met de producten van Vitaminecompleet kan doen voor z’n geestelijk evenwicht in dergelijke situaties. Hoewel er ons geen specifiek onderzoek bekend is naar de bijdrage van omega-3 vetzuren bij het afleggen van een rij-examen, vermoeden we toch dat een “bijdrage aan normale hersenfuncties” met Omega-3 vetzuren hoogstwaarschijnlijk niet zal schaden..;))

Visolie: DHA en EPA en uw bloed”druk”

Daarnaast alleraardigst om te weten dat de Omega-3 visolievetzuren DHA én EPA (alletwee vertegenwoordigd in vette vis zoals, haring, paling, tonijn, zalm of makreel en vanzelfsprekend ook in de Vitaminecompleet visoliecapsules) ook nog eens een bijdrage leveren aan het behoud van een normale bloeddruk. Wel zo fijn als je je souplesse onder (bloed)druk net wat makkelijker ondersteund weet.

Topje van de ijsberg, tipje van de sluier

visolie

Er wordt naar visolievetzuren enorm veel research verricht vaak met verrassende uitkomsten. Wij kunnen daarvan enkel het topje van de ijsberg onder uw aandacht brengen, namelijk enkel de research die uitspraken doet over de bijdrage van Omega-3 vetzuren aan de instandhouding van uw gezondheid. En van dit topje kunnen we nog slechts een tipje van de sluier oplichten. In de zogenaamde “peer reviewed literature” zijn er immers inmiddels duizenden studies te vinden die de bijdrage van visolievetzuren aan het functioneren van het brein gedocumenteerd hebben. Daarvan zijn er al honderden placebogecontroleerde studies bij mensen uitgevoerd.

Wij zijn dan ook van mening dat vele aspecten van deze research naar de visolie Omega-3 vetzuren EPA (EicosoPentaic Acid) en DHA (DocosoHexaenic Acid) het vermelden waard zouden zijn. Helaas mogen we u, op deze plek, onder de huidige wetgeving daar nog geen kennis over geven.* Hoewel de bestaande lijst met getoetste en EFSA toegestane gezondheidsclaims voor Omega-3 visolievetzuren met 9 eigenstandige gezondheidsclaims reeds aanzienlijk en belangwekkend is, vermoeden wij dat deze lijst in de toekomst hoogstwaarschijnlijk stevig in omvang en betekenis verder toe gaat nemen.

*Heeft u specifieke vragen naar aanleiding van deze blog of over Omega-3 visolievetzuren in het algemeen kunt u wel gewoon contact met ons opnemen per chat, telefoon of mail. Daarbij staat de wetgever toe dat we u uitvoeriger te woord mogen staan.

In ons volgende blog brengen we u graag op de hoogte van de specifieke toegevoegde waarde van het vlaggeschip van Vitaminecompleet: onze Multivitamine, met vele ingrediënten die een zinvolle bijdrage leveren aan uw psychologisch functioneren.

Gedeelde kennis is dubbele vreugd

Kent u iemand die bij bovenstaande informatie belang kan hebben? Schroom niet om deze informatie door te zetten of misschien een kado-verpakking Omega-3 of Magnesium toe te sturen.

Ook Magnesium en diverse ingrediënten van de Multivitamine leveren significante bijdragen aan geestelijk evenwicht en energie. In deel drie dus binnenkort meer over de Multivitamine van Vitaminecompleet in relatie tot het gebalanceerd weten omgaan met de uitdagingen van het leven.

Vorige blog over Magnesium opnieuw lezen? Of de specifieke waarde van Magnesium bij vermindering van vermoeidheid of de bijdrages aan normaal psychologisch functioneren?