Disclaimer

De informatie op de Vitaminecompleet website en/of haar e-mails is niet bestemd voor het stellen van medische diagnoses, het voorkomen of behandelen van ziekten. Het vaststellen en behandelen van ziekten dient dan ook, zoals gebruikelijk, te geschieden onder de verantwoordelijkheid van een gezondheidszorgprofessional met uw huisarts als eerste algemene aanspreekpunt.

Wij stellen de informatie op de Vitaminecompleet website met zorg en aandacht samen en passen deze aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten, waar nodig, aan. Desondanks is het mogelijk dat de website onvolledige, gedateerde of onjuiste informatie bevat.

Vitaminecompleet en de auteurs van deze website sluiten elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade uit, die verband houdt met het raadplegen c.q. niet kunnen raadplegen van de Vitaminecompleet website.

Wij hanteren grote zorg voor het veilig en discreet behandelen van zowel uw persoonlijke als ook zakelijke gegevens. Desondanks zijn wij genoodzaakt geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor de gevolgen van technische mankementen, computercriminaliteit noch andere oorzaken ten aanzien van schending van privacybescherming van deze gegevens.

Geen informatie of auteursrechtelijk beschermde werken uit deze website mogen, zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van Vitaminecompleet, gereproduceerd, verspreid of openbaar gemaakt worden door middel van enig medium.