Veiligheid

Talloze voordelen

We zijn natuurlijk verheugd u van de vele EFSA* erkende gezondheidsvoordelen van de ingrediënten van Vitaminecompleet producten op de hoogte te mogen brengen. Onder deze Europese wetgeving zijn reclame uitingen ten aanzien van vitamine- en mineraalsupplementen sinds 2012 aan strikte banden gelegd. Als gevolg van deze onafhankelijke beoordeling krijgen consumenten nu beter zicht op de bijdragen die daadwerkelijk van verschillende vitaminen, mineralen, spoorelementen of essentiële vetzuren verwacht mogen worden. Over de vele voordelen van uw Vitaminecompleet producten treft u op onze website dan ook uitgebreid informatie aan en daar zijn we behoorlijk fier op: er mogen door Vitaminecompleet in totaal maar liefst meer dan 120 goedgekeurde gezondheidsclaims gevoerd worden.

Aardbeien zijn voor iedereen, altijd, alléén maar supergezond! Toch…?

Bij alle goeds kunnen we ons voorstellen dat u zich afvraagt of er ook nog een andere kant is. Had elk voordeel niet immers ook z’n nadeel…? Zelfs een supergezonde vitamine C rijke aardbei of ‘an apple a day – keeps the doctor away’ kan bij de sporadische pechvogel tot een allergische reactie leiden of fructose intolerantieproblemen geven. Deze informatie zult u echter in uw supermarkt waarschijnlijk niet snel vermeld zien. Ook bij leveranciers van voedingssupplementen treft u in het algemeen slechts summier of vaak helemaal geen informatie over deze materie. Bij Vitaminecompleet trachten we u hierover wel zo helder en transparant mogelijk te informeren.

Geruststellend in theorie maar vooral ook uit de praktijk

Gelukkig kunnen we meteen melden dat contra-indicatie, bijwerkingen en interacties van Vitaminecompleet in zowel omvang als kans van optreden zeer beperkt zijn. Bovendien is het merendeel meer in de trend van “in theorie niet helemaal 100% uit te sluiten” dan in de praktijk daadwerkelijk gemeld. Dat zou je natuurlijk van voedingssupplementen ook mogen verwachten. Sinds 1998 al geven de ervaringen van Vitaminecompleet gebruikers ons bovendien uit de praktijk uitstekende geruststellende feedback. Met onderstaande informatie streven we ernaar om u over eventuele bijwerkingen, interacties en contra-indicaties zo transparant mogelijk te informeren, zodat u met een nog beter gevoel kunt kiezen voor het besluit om Vitaminecompleet supplementen te gebruiken.

Uw veiligheid vanzelfsprekend voorop

Wij doen reeds bij het samenstellen van al onze producten erg ons best om Vitaminecompleet supplementen voor een zo breed mogelijk publiek geschikt te houden. Dit uit zich onder andere in de keuze van, en controle op onze grondstoffen(leveranciers), de gehanteerde veilige doseringen, het complete productieproces tot en met hygiënische verpakking die allen onder strikte kwaliteitsnormen plaatsvinden in een omgeving waarin uitsluitend toegestane voedings- en supplementgrondstoffen gehanteerd worden. Hierdoor is ook contaminatie met geneesmiddelen of ander ongewenste stoffen effectief tot het absolute minimum gereduceerd danwel “uitgesloten”. Er blijven dan nog een drietal aandachtspunten voor de Multivitamine, Magnesium en Omega-3 visolie die voor u bij het dagelijks gebruik mogelijk relevant zouden kunnen zijn: interacties, bijwerkingen, en contra-indicaties/aandachtspunten.

Zorgvuldig

Wij doen ons uiterste best u zorgvuldig in te lichten over de producten van Vitaminecompleet en gaan daarbij wel regelmatig verder dan wettelijk verplicht. Desondanks is het voor ons onmogelijk om ook ten aanzien van de informatie op deze pagina volledigheid te kunnen garanderen. Voor extra informatie verwijzen we u graag naar de algemene informatie op disclaimer-pagina.

Interacties

Gebruikt u geneesmiddelen?

Interacties tussen voedingsstoffen (ongeacht uit voeding of supplementen) en geneesmiddelen zijn altijd mogelijk. Gelukkig zijn eventueel te verwachten interacties bij het gebruik van Vitaminecompleet producten weinig frequent en in het algemeen mild van aard.
Als u überhaupt geen geneesmiddelen gebruikt kunt u onderstaande sectie natuurlijk gewoon overslaan. 

Algemeen gebruiksadvies om interacties te voorkomen

Bij het gebruik van willekeurig welk voedingssupplement is het aan te raden dit altijd zo veel mogelijk gescheiden van eventuele geneesmiddelen in te nemen om de mogelijkheid van interactie tijdens opname te vermijden

Mogelijke bekende interacties

De 25mcg vitamine K2 uit de Multivitamine kan interactie aangaan met bloedverdunnende medicatie uit de zgn. coumarine-groep. Raadpleeg in het geval dat u geneesnmiddelen gebruikt uit deze coumarine-groep (bv. Acenocoumarol, Fenprocoumon of Marcoumar) vooraf uw arts.

Mensen die bloedverdunners of antistollingsmiddelen gebruiken, moeten wel oppassen met vitamine K-pillen met meer dan 100 microgram vitamine K. ” Voedingscentrum.
Voeding die rijk aan vitamine K kan ook een interactie met coumarine-medicatie aangaan. 100gram brocolli bevat bijvoorbeeld al zo’n 185 mcg vitamine K. En dat kan bij boerenkool al oplopen tot meer dan 800mcg vitamine K per 100 gram. Klik hier voor een lijst met vitamine K rijke voedingsmiddelen

Bij zeer hoge dagdoseringen Omega-3 visolievetzuren van zo’n 4000 mg (dat is omgerekend meer dan 7 Vitaminecompleet Omega-3 visoliecapsules, ons maximale dagdoseringsadvies is 6 capsules/dag) kan bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen een versterking van de antistolling niet uitgesloten worden (zie ook bijwerkingen). Op basis van de aanwezige expertise, de voorhanden literatuur, en onze jarenlange ervaring met deze producten kunnen we u geruststellen: bij de aangegeven doseringen en een juiste inname zijn ons geen significante meldingen bekend van interacties. Wij adviseren dan ook het doseringsadvies in acht te nemen. Wettelijk hoeven we voor de aangegeven doseringen dan ook geen specifieke contra-indicatie ten aanzien van eventuele medicijn-interacties af te geven. Bovendien geldt, ook wie niet 100% gezond is heeft (juist!) een adequate voorziening met alle voedingsstoffen nodig. Desondanks is een interactie met medicijnen nooit volledig uit te sluiten. Mocht u tijdens gebruik toch twijfelen hierover raden wij u aan uw Vitaminecompleet supplementgebruik stop te zetten en te overleggen met uw huisarts. U mag ons natuurlijk ook altijd (voorafgaand) raadplegen waarbij we u wellicht nog van dienst kunnen zijn met het formuleren van de juiste vragen voor uw huisarts die voor u relevant kunnen zijn.

Hoe zit het trouwens “andersom”?

Overigens, het omgekeerde komt aanzienlijk vaker voor, namelijk dat geneesmiddelen een ongunstige invloed op de voedingstoestand kunnen hebben zoals u bijvoorbeeld kunt teruglezen op de officiële website van het Voedingscentrum. Zie bijvoorbeeld https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/mineralen.aspx (“…Daarnaast geldt dat mensen die bepaalde medicijnen gebruiken, extra mineralen nodig hebben…..”) Diverse groepen (frequent voorgeschreven) medicijnen maken extra aandacht voor een adequate voorziening of eventueel aanvulling van bepaalde voedingstoffen dus nodig. U treft hierover informatie aan op uw medicijnbijsluiter en wij adviseren u zeker ook desgewenst contact op te nemen met een ter zake bekwame gezondheidszorgdeskundige. Uw huisarts zal ook hiervoor natuurlijk als eerste aanspreekpunt in aanmerking komen. Zij of hij heeft weet van, of weet hoe te komen tot de relevante informatie en desgewenst gericht verder onderzoek hieromtrent.

Bijwerkingen

Bijwerkingen

Enkele ongewenste bijwerkingen zijn ons bekend en deze worden door onze gebruikers ook (zeer) sporadisch gemeld. Gewenste “bijwerkingen” worden overigens, zoals u zelf kunt lezen op de klantreviews zeker ook met enige regelmaat spontaan gemeld: onder de strenge huidige EFSA wetgeving mogen we u enkel informatie verstrekken over de bijdragen aan uw gezondheid die ons is toegestaan. Dat u als gebruiker daarbovenop uw eigen positieve ervaringen heeft kunnen natuurlijk niet voorkomen en daar zijn we uiteraard regelmatig verheugd over.

Multivitamine

De geur van de multivitamine komt voort uit een diversiteit aan van zichzelf geurende natuurlijke grondstoffen en kan door sommige gebruikers nog enige tijd na inname herkend worden. Inname van de Multivitamine tablet tijdens een maaltijd en met een ruime hoeveelheid water zal dit meestal afdoende weten te verhelpen. Zeer sporadisch kan, bij daarvoor gevoelige personen, een voorbijgaande reactie op niacine optreden (een van de twee vitamine B3 varianten in de multivitamine van Vitaminecompleet). Deze reactie uit zich als een kortdurende roodheid en warmtegevoelens van de huid. Deze zogenaamde “flushing” wordt overigens als onschadelijk gezien en door meerdere experts zelfs als gunstig beoordeeld: dit effect van niacine is namelijk het gevolg van een tijdelijke toename van de doorbloeding van de huid ten gevolge van opengaan van de haarvaten in de huid. In het zeldzame geval dat een dergelijke flushing zou optreden houdt deze meestal niet langer dan 20-30 minuten aan, en verdwijnt bij voortgezet gebruik van niacine in het algemeen volledig. In de dosering van 10mg waarin niacine is opgenomen in de multivitamine wordt in het algemeen verondersteld dat deze flushing niet significant/merkbaar optreedt. In de praktijk zien we slechts bij uitzondering melding hiervan. Ook jodium kan voor een (waarschijnlijk nog) kleine(re) groep mensen tot huiduitslag leiden. Ook dit is dosisafhankelijk waarbij wij in de praktijk tot op heden geen melding hierover hebben binnengekregen, maar het optreden ervan niet volledig kunnen uitsluiten. Mocht een dergelijke huiduitslag optreden op basis van een overgevoeligheid voor jodium, dan hoort u helaas bij de ongelukkige groep mensen die deze multivitamine beter niet kan gebruiken. Wie een gevoelige maag heeft / snel misselijk wordt, kan van het slikken van willekeurig welk tablet wel enige hinder ondervinden. Dit geldt dus ook voor de Multivitamine. Verslikken is natuurlijk ook niet in 100% van de gevallen te voorkómen: drinkt u in elk geval bij inname van elke tablet voldoende water of een andere vloeistof. Zie ook contra-indicatie / aandachtspunten.

Magnesium

Een mogelijke bijwerking van magnesium die zo nu en dan optreedt is een veranderde stoelgang, wat zich dan meestal uit als een wat dunnere/soepelere ontlasting. Dit wordt overigens door de zeer beperkte groep betroffenen vaak niet als hinderlijk ervaren. Een paar dagen de inname van magnesium stopzetten, en/of de tablet (daarna) delen en spreiden over de dag is vaak afdoende. N.b. bij fors hoge doseringen van de magnesiumtablet zal dunnere ontlasting onvermijdelijk optreden. In dat geval zal de opname van magnesium duidelijk afnemen, waardoor zelfs bij overdosering de kans op andere klachten zeer klein blijft, zelfs bij een hogere inname. In de geadviseerde dagdoseringen zal dit normaal niet kunnen optreden (zie ook contra-indicaties magnesium). We hebben de keuze van de magnesiumgrondstof overigens mede van deze extra veilige eigenschap laten afhangen. Wie een gevoelige maag heeft / snel misselijk wordt, kan van het slikken van willekeurig welke tablet wel enige hinder ondervinden. Dit geldt dus ook voor de magnesium tabletten. Verslikken is natuurlijk ook niet in 100% van de gevallen te voorkómen: drinkt u in elk geval bij inname van elke tablet voldoende water of een andere vloeistof. Zie ook contra-indicatie / aandachtspunten.

Omega-3

De geur van de Omega-3 visolie is onvermijdelijk afkomstig van visolievetzuren en kan door sommige gebruikers nog enige tijd na inname herkend worden. Deze geur kan tot maximaal 30 minuten (zo ongeveer overeen met de gemiddelde maagontledigingstijd) na inname optreden, en is dan meestal kortdurend. Inname van de Omega-3 tijdens (met name de warme) maaltijd, en met voldoende drinken zal dit meestal afdoende weten te verhelpen. Ook horen wij van de meeste gebruikers dat dit geureffect na enige tijd vanzelf verdwijnt. Bij zeer hoge Omega-3 visolievetzuren doseringen (dat wil zeggen: meer dan 4000 mg/dag dat zijn meer dan zeven Vitaminecompleet omega-3 capsules) kan, met name bij mensen die anti-stollingsmiddelen gebruiken een versterking van de antistolling optreden. Wie een gevoelige maag heeft / snel misselijk word kan van het slikken van willekeurig welk capsule wel enige hinder ondervinden. Dit geldt dus ook voor de Omega-3 capsules. Verslikken is natuurlijk ook niet in 100% van de gevallen te voorkómen: drinkt u in elk geval bij inname van elke capsule voldoende water of een andere vloeistof. Zie ook contra-indicatie / aandachtspunten.

Contra-indicaties en aandachtspunten

Er gelden in het algemeen enkele contra-indicaties en aandachtspunten voor de producten van Vitaminecompleet. Deze zijn te verdelen in allergieën / onverdraagzaamheden, moeite met slikken, (relatieve) contra-indicaties, religieuze en levensbeschouwelijke overwegingen.

Allergieën en contra-indicaties wegen vanuit een gezondheidsoogpunt hierbij in het algemeen het zwaarst. Om een en ander in perspectief te plaatsen kunt u het volgende voorbeeld meewegen. Net zoals niet iedereen aardbeien of pinda’s kan verdragen vanwege een allergie, beperkt zich dat natuurlijk niet tot deze twee voedingsmiddelen. Maar we zien er als samenleving geen reden in om aardbeien, pindakaas of andere voedingsmiddelen volledig van het schap te halen. Ook zout wordt als product verwerkt in voedingsmiddelen in ruime mate aangeboden, terwijl wiens bloeddruk extra zorg vraagt daar toch maar beter niet te scheutig mee is. Kortom, net als voor aardbeien, pindakaas of zout geldt, zijn onderstaande aandachtspunten zeker iets om rekening mee te houden als het op u van toepassing is.

Multivitamine

Niet gebruiken indien u
 • allergisch bent voor een van de bestanddelen van de Multivitamine. De verplicht te declareren potentiële allergenen uit de multivitamine (sporen van maïs en soja) staan er overigens bekend om dat ze slechts zelden tot ernstige allergische klachten leiden zoals die wel kunnen optreden bij bijvoorbeeld pinda- of noot-allergieën
 • overgevoelig/ onverdraagzaam bent voor een van de grondstoffen uit de Multivitamine. Aangezien overgevoeligheden en onverdraagzaamheid in het algemeen veel meer van de omvang van de dosis afhankelijk zijn dan allergieën hoeven er dus bij minieme innames van stoffen waarvoor u eventueel overgevoelig bent dus geen klachten op te treden.
 • lijdt aan overgevoeligheden voor halogenen (jodium)
 • 100,00%  veganistisch wil leven: er zijn in de multivitamine van Vitaminecompleet zeer kleine hoeveelheden dierlijke grondstof als vitamine A-bron aanwezig afkomstig uit het wol-vet van de wol van schapen.
 • jonger bent dan 16 jaar: een kindermultivitamine is dan een betere keuze
Na overleg gebruiken

Wie aan een te snel werkende / overactieve schildklier lijdt dient uitsluitend in overleg met huisarts of behandelend specialist de Multivitamine op te starten. In het algemeen zal men in dat geval aanvangen met een halve tablet gedurende 1 maand een goede optie zijn: in de multivitamine bevinden zich diverse stoffen die een positieve bijdrage aan een gezonde schildklierfunctie leveren zoals bijvoorbeeld selenium en zink.

Extra aandacht bij
 • significante slikstoornissen bijvoorbeeld op anatomische, neurologische of psychiatrische basis.
 • moeite met slikken van tabletten (van psychologische aard).

Voor beide aandachtspunten geldt: u kunt wel de tablet halveren, verpulveren of oplossen in lauwwarm water of ook gekauwd innemen. U mag de verpulverde of opgeloste tablet ook met een ander voedingsmiddel mengen zoals bijvoorbeeld een eetlepel yoghurt. Voor de echte smaak-avonturiers: direct gekauwd innemen mag natuurlijk ook. Tegelijk met, of aansluitend op inname geldt: altijd voldoende (ten minste 200 ml = 1 groot glas) drinken.

Interacties

Interacties tussen voedingsstoffen, zoals de vitaminen, mineralen en spoorelementen, en geneesmiddelen* kunnen altijd optreden. Dit kunnen zowel gunstige als minder gunstige interacties betreffen. Om het optreden van interacties zoveel mogelijk te voorkomen of te minimaliseren adviseren we u om eventuele medicatie en voedingssupplementen zoveel mogelijk op gescheiden tijdstippen in te nemen en bij voorkeur de Multivitamine tenminste 30-60 minuten na de inname van medicatie in te nemen.

De vitamine K2 uit de Multivitamine kan interactie aangaan met bloedverdunnende medicatie uit de zgn. coumarine-groep. Overleg vooraf met uw arts indien u gebruik maakt van geneesmiddelen uit de zgn. coumarine-groep.

Foliumzuur (vitamine B11) kan de bloedspiegel van fenytoïne verlagen en de werking van methotrexaat, trimethoprim en pyrimethamine verminderen. Nb in de hoeveelheid die in de Multivitamine is opgenomen is de kans hierop waarschijnlijk klein.

Omgekeerd kunnen diverse medicijnen het vitamine en mineraalgehalte in uw bloed ongewenst verlagen en is aanvulling zinvol/noodzakelijk. Als de bijsluiter van uw medicatie hier geen uitsluitsel over geeft kunt u uw voorschrijvend huisarts of specialist raadplegen. Isoniazide, hydralazine en penicillamine remmen bijvoorbeeld de werking van pyridoxine (vitamine B6).

*Bekende interacties: Ondanks dat er momenteel geen specifiek onderzoek gedaan wordt adviseren wij u uit zorgvuldigheidsoverwegingen bij gebruik van chemotherapie in het kader van behandeling van kwaadaardige aandoeningen om in de 24 uur voorafgaand tot 24 uur aansluitend op een infuusbehandeling geen Multivitamine tabletten te gebruiken.

Bijwerkingen
 • de Multivitamine-tabletten van Vitaminecompleet zijn voorzien van een natuurlijke beschermende citroen-mint-coating en kan de geur van de ingrediëntenmix (vergelijkbaar met de geur van een vijfgangenmenu in een blender gemixed met o.a. gember, sardientjes, tomaat en bosbes) als onaangenaam ervaren worden en zich nog enige tijd na inname met oprispingen aandienen. Voor wie hier hinder van heeft is er ook goed nieuws, gewenning hiervoor treedt vaak op.
 • er kan een meer gele kleur van de urine worden waargenomen onder invloed van riboflavine (vitamine B2) die overigens onschuldig is. De normale lichter gele kleur van uw urine is trouwens ook al voor een deel afkomstig van vitamine B2 uit voeding.
 • in zeldzame gevallen kan er onverdraagzaamheid/allergie zijn voor enkele van de ingrediënten uit de Multivitamine waaronder jodium (zich uitend als een zogenaamde halogenen acné), vitamine D of (cobalt dermatitits) uit vitamine B12. Vitamine B12 is overigens altijd van nature cobalthoudend. Het risico op onverdraagzaamheid en allergie geldt overigens voor elk merk multivitamine dat bovenstaande stoffen bevat.
Zwangerschap

Voorafgaand aan zwangerschap of bij een expliciete zwangerschapswens kan de Multivitamine door aanstaande moeders én vaders dagelijks gebruikt worden. Er zijn diverse ingrediënten in de formule zoals bijvoorbeeld selenium (zaadproductie) en zink die een bewezen bijdrage leveren aan vruchtbaarheid en het vermogen tot voortplanting.
Het gebruik van een Multivitamine preparaat tiídens zwangerschap achten wij eveneens zinvol. De voedingsadviezen voor zwangeren waren dan ook zeker aan een update toe. Dat heeft gelukkig onlangs plaatsgevonden. De recente aanbevelingen uit 2021 van de Gezondheidsraad geven nu adviezen die duidelijk verder gaan dan enkel het welbekende foliumzuur. Onder andere wordt een toereikende jodium-, ijzer- en ook Omega-3 vetzuren inname voor zwangeren nu expliciet aangeraden. Hoewel de Gezondheidsraad (nog) geen expliciete aandacht voor Magnesium heeft ingeruimd, zouden wij dit op basis van de reeds voorhanden literatuur eveneens zinvol achten. Wellicht dat hiervoor bij de volgende ronde de Gezondheidsraad hier meer aandacht aan besteedt.

De Multivitamine van Vitaminecompleet is geen specifiek op zwangerschaps afgestelde multivitamine. Ze bevat bijvoorbeeld een aanzienlijk lagere dosering ijzer (2,1mg/tablet) dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid ijzer (16 mg/dag) voor zwangeren. Hoewel voor zover bekend, en onder de bestaande wet- en regelgeving, geen bekende beperkingen bestaan, raden wij daarom toch aan tijdens zwangerschap als algemene ondersteuning de voorkeur te geven aan een daartoe specifiek bestemde zwangerschapsformule en voorafgaand uw arts te raadplegen.

Rijvaardigheid en het bedienen van machines

De Multivitamine heeft, voor zover bekend, in de geadviseerde dosering geen invloed op de rijvaardigheid of het besturen of gebruiken van machines.

Vragen?

Indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande kunt u die natuurlijk heel eenvoudig direct aan ons stellen, via mail, chat of ook gewoon telefonisch op 077-3020015 of uw huisarts of behandelend specialist raadplegen.

Magnesium

Wij verstrekken u graag informatie over onze producten die ertoe doet. Zowel ten aanzien van de positieve eigenschappen als ook ten aanzien van eventuele beperkingen en aandachtspunten. Om met een extra goed gevoel te kunnen starten met het gebruiken van Magnesium raden wij u aan deze aandachtspunten op uw gemak door te nemen.

Algemeen

Magnesium is een onmisbare voedingsstof met een ADH van 375 mg per dag. Magnesium van Vitaminecompleet is op 50% van de ADH waarde gedoseerd en voldoet aan alle Europese eisen als voedingssupplement en kan door het overgrote merendeel van de bevolking zonder bedenkingen veilig gebruikt worden. Onderstaand treft u een aantal aandachtspunten die in meer zeldzame gevallen op u van toepassing kunnen zijn.

Magnesium van Vitaminecompleet niet gebruiken indien u
 • allergisch bent voor een van de bestanddelen van de Magnesium van Vitaminecompleet. Er zijn geen verplicht te declareren potentiële allergenen in onze magnesiumformule, hetgeen betekent dat u hier waarschijnlijk geen
 • overgevoelig / onverdraagzaam bent voor een van de bestanddelen uit de Magnesium. Aangezien overgevoeligheden en onverdraagzaamheid in het algemeen veel meer van de omvang van de dosis afhankelijk zijn dan allergieën hoeven er dus bij minieme innames van stoffen waarvoor u eventueel overgevoelig bent dus geen klachten op te treden
 • lijdt aan een ernstige nierfunctiestoornis of een magnesiumuitscheidingsstoornis -uitgedroogd bent -lijdt aan(zeldzame) infectie-nierstenen van het type calcium/magnesium-ammonium- fosfaatstenen. Voor de meest voorkomende typen nierstenen is geen specifieke contra-indicatie bekend en geldt mogelijk eerder dat magnesium juist gewoon bijdraagt aan een normale electrolythuishuishouding
 • een hartritmestoornis gekenmerkt door een te lage hartslag (minder dan 60/min) heeft lijdt aan een zogenaamd hartblok. Voor sporters geldt dat ze als gunstig gevolg van het sporten in rust juist vaak een gezonde lagere hartslag hebben dan 60 slagen per minuut. Hierbij kan magnesium in de geadviseerde dosering gewoon gebruikt worden en alle voordelen voor spier en energiehuishouding extra genoten worden.
 • lijdt aan myasthenia gravis, een relatief zeldzame aandoening (geschat op 0,0002% van de bevolking) waarbij de overdracht van zenuwimpulsen op de spieren verstoord is. Deze aandoening kan erfelijk vanaf de geboorte aanwezig zijn maar ook als autoimmuun-aandoening of na medicijngebruik op latere leeftijd verworven worden.
Na overleg gebruiken
 • wie aan een geringe of matige nierfunctiestoornis of een stoornis van de calcium/magnesiumhuishouding lijdt dient uitsluitend in overleg met huisarts of behandelend specialist magnesium-suppletie op te starten en dan het doseringsadvies van de arts zorgvuldig in acht te nemen.
Extra aandacht bij
 • significante slikstoornissen bijvoorbeeld op anatomische, neurologische of psychiatrische basis.
 • moeite met slikken van psychologische aard.

Tip: Voor beide aandachtspunten geldt: u mag de Magnesium tablet ook onder roeren in een ruim glas lauwwarm water oplossen en dan drinken of ook vermalen en dan met een ander voedingsmiddel mengen zoals bijvoorbeeld yoghurt.

Bijwerkingen
 • dunnere ontlasting kan optreden met name bij hogere doseringen. Dosering verminderen (halve tablet of twee maal een halve tablet per dag) kan hierbij behulpzaam zijn: ook treedt er vaak na enige tijd gewenning op. N.B. het lichaam neemt niet alle magnesium op en kan zo bij een beperkte inname zelf zijn eigen behoefte aan Magnesium ook reguleren.
 • Magnesiumgebruik kan bij daarvoor gevoelige personen in zeldzame gevallen (0,01-0,1%) tot nierstenen leiden. (zie ook bij “niet gebruiken”)
Interacties

Interacties tussen voedingsstoffen, zoals de vitaminen, mineralen en spoorelementen, en geneesmiddelen* kunnen altijd optreden. Dit kunnen zowel gunstige als minder gunstige interacties betreffen. Om het optreden van interacties zoveel mogelijk te voorkomen of te minimaliseren adviseren we u om eventuele medicatie en voedingssupplementen zoveel mogelijk op gescheiden tijdstippen in te nemen en bij voorkeur de Magnesium tenminste 1-2 uur* na de inname van medicatie in te nemen.

*Bekende interacties: Gelijktijdige inname van o.a. tetracyclinen, digoxine, ijzer of ciprofloxacine kan de opname van deze middelen aanzienlijk verminderen. Bisfosfonaten, bisacodyl, cimetidine, indinavir: ten minste 1 uur voor Magnesium innemen. Cefuroxim, itraconazol, ketoconazol, tetracyclinen, schildkliermedicatie, digoxine, ijzerzouten, fluoride (met uitzondering van lage dosis bij cariësprofylaxe), chloorpromazine, isoniazide: ten minste 2 uur voor de magnesium innemen. Chinolonen ten minste 4 uur voor de magnesium innemen of magnesium tijdelijk staken of vervangen. Door verhoging van de pH van de urine kan daling van salicylaatspiegel en stijging van kinidinespiegel optreden. De absorptie van mycofenolzuur wordt geremd, de combinatie met magnesium vermijden.

Ondanks dat er momenteel geen specifiek onderzoek gedaan adviseren wij u uit zorgvuldigheidsoverwegingen bij gebruik van chemotherapie in het kader van behandeling van kwaadaardige aandoeningen om in de 24 uur voorafgaand tot 24 uur aansluitend op een infuusbehandeling geen Magnesium tabletten te gebruiken.

N.B.Op basis van statische gegevens kunnen we stellen dat medicatie die het magnesiumgehalte ongunstig kan beinvloeden veel vaker worden voorgeschreven dan bovenstaande middelen. Diverse frequent voorgeschreven medicijnen kunnen het magnesiumgehalte ongewenst verlagen waarbij aanvulling met Magnesium zinvol/noodzakelijk is: u treft hiervoor ook informatie op de bijsluiter van deze middelen aan. Met name bij langduriger gebruik van veelgebruikte medicijnen zoals maagzuurremers en diverse diuretica(plasmiddelen) is aanvulling met Magnesium een verstandige overweging.

Zwangerschap en borstvoeding

Kan, voor zover bekend zonder gevaar, onder inachtneming van bovenstaande overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het bedienen van machines

Magnesium heeft, voor zover bekend, in de geadviseerde dosering geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruiken of besturen van machines.

Vragen?

Indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande kunt u die natuurlijk heel eenvoudig direct aan ons stellen, via mail chat of ook gewoon telefonisch op 077-3020015 of uw huisarts of behandelend specialist raadplegen.

Omega-3

Omega-3 visoliecapsules van Vitaminecompleet niet gebruiken indien u
 • allergisch bent voor een van de bestanddelen van de Omega-3 capsule. Het verplicht te declareren potentiële allergeen uit de Omega-3 visolie is, niet geheel onverwacht: vis.
 • overgevoelig/ onverdraagzaam bent voor een van de grondstoffen uit de Omega-3. (aangezien overgevoeligheden en onverdraagzaamheid in het algemeen veel meer van de omvang van de dosis afhankelijk zijn dan bij allergieën het geval is hoeven er dus bij minieme innames van stoffen waarvoor u eventueel overgevoelig bent dus geen klachten op te treden).
 • 100% vegetarisch of veganistisch wil leven.
Na overleg gebruiken
 • wie anti-stollingsmedicatie gebruikt dient het maximum doseringsadvies extra zorgvuldig in acht te nemen.
 • wie een (aangeboren) stoornis in de bloedstolling heeft met verhoogde bloedingsneiging dient omega-3 suppletie uitsluitend in overleg met huisarts of behandelend specialist op te starten en dan het doseringsadvies nauwgezet in acht te nemen.
Extra aandacht bij
 • significante slikstoornissen bijvoorbeeld op anatomische, neurologische of psychiatrische basis.
 • moeite met slikken van psychologische aard.

Voor beide aandachtspunten geldt: u mag de capsule openen en de inhoud bijvoorbeeld met een ander voedingsmiddel mengen zoals bijvoorbeeld een eetlepel yoghurt. Voor de echte zeebonken of wie nostalgie heeft naar de smaak van levertraan: gekauwd innemen mag natuurlijk ook. Altijd voldoende bij drinken, tenminste 200 ml = 1 groot glas

Bijwerkingen
 • Bij inname van Omega-3 kunnen enige tijd na inname met oprispingen aandienen. Indien de capsules halverwege de warme maaltijd ingenomen worden zal dit vrijwel niet optreden. Voor wie hier hinder van heeft is er goed nieuws, gewenning hiervoor treedt vrijwel altijd op.
 • Bij daarvoor gevoelige personen kunnen allergische- of overgevoeligheidsreacties optreden. U kunt dan geen gebruik maken van de Omega-3 visoliecapsules van Vitaminecompleet. Let op: een risico op onverdraagzaamheid of allergie is natuurlijk niet beperkt tot Omega-3 visoliecapsules van Vitaminecompleet.
Interacties

Interacties tussen voedingsstoffen, zoals ook Magnesium en geneesmiddelen* kunnen altijd optreden. Om het optreden van ongewenste interacties zoveel te voorkomen of te minimaliseren adviseren we u om medicatie en voedingssupplementen zoveel mogelijk op gescheiden tijdstippen in te nemen, bij voorkeur Magnesium innemen tenminste 4 uur na medicatie. Het merendeel van de mogelijke interacties met medicijnen betreft medicijnen die in het algemeen relatief zelden voorgeschreven worden.

Uit zorgvuldigheidsoverwegingen adviseren wij u bij gebruik van chemotherapie in het kader van behandeling van kwaadaardige aandoeningen adviseren wij om 24 uur voor tot 24 uur na een infuusbehandeling geen Omega-3 capsulest te gebruiken. Daarna kunt u uw Omega-3 capsules weer innemen.

Zwangerschap

De Omega-3 visoliecapsules van Vitaminecompleet kunnen, voor zover bekend, onder inachtneming van het bovenstaande tijdens zwangerschap ingenomen worden. Vitaminecompleet is van mening dat juist voor zwangeren die geen vis eten of milieu-belaste vis willen vermijden, visoliecapsules met EPA en DHA meer dan het overwegen waard zijn.

Rijvaardigheid en het bedienen van machines

De Omega-3 visoliecapsules van Vitaminecompleet hebben, voor zover bekend, in de geadviseerde dosering geen invloed op de rijvaardigheid of het besturen of gebruiken van machines.