Privacy-statement EU

Inleiding privacy statement

We zijn ons bewust dat je vertrouwen in onze producten en diensten stelt.

Je vraagt je wellicht af hoe wij nou precies omgaan met de privacy van persoonsgegevens die je achterlaat wanneer je bij ons bestelt, gebruik maakt van onze diensten, of onze website bezoekt.

Met het ingaan van de Europese privacy wetgeving (AVG), per 25 mei 2018 zijn alle bedrijven genoodzaakt informatie te verstrekken over het gehanteerde privacybeleid binnen de kaders van deze wetgeving. Wij vinden privacy bescherming heel zinvol en daar willen we je dan ook graag meer over vertellen.

Vitaminecompleet streeft ernaar zorgvuldig met je gegevens om te gaan. Vanzelfsprekend handelen we daarbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en wordt dit toegelicht in ons privacybeleid. Gegevens die we verzamelen zijn beveiligd en onbevoegden kunnen daar niet bij. Wij zullen persoonsgegevens niet openbaar maken aan onbevoegde personen of instanties. Wij delen je persoonsgegevens uitsluitend met door ons zorgvuldig geselecteerde partijen die wij betrekken bij het leveren van onze producten, diensten en/of bij onze marketingactiviteiten. Wij zien er op toe dat deze partijen eveneens zorgvuldig en veilig met jouw persoonsgegevens omgaan en eveneens een privacybeleid hanteren dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Wanneer je via Vitaminecompleet een order plaatst bewaren we naast de gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van je bestelling (naam, adres, woonplaats, eventueel afwijkend afleveradres,  telefoonnummer, e-mailadres) ook je orderhistorie en betaalgegevens. We gebruiken je gegevens voor het leveren van producten, om je te informeren over je bestelling, of hulp aan te bieden bij mislukte of geannuleerde bestel-/betaalpogingen. Incidenteel zouden we je kunnen benaderen voor een enquête of quiz over onze producten, website, dienstverlening of gerelateerde zaken. Jouw account, en eventuele communicatie die je met ons voert, blijft bestaan als je deze zelf niet laat verwijderen.

Welke gegevens we wanneer exact verzamelen en hoe we omgang daarmee concreet vormgeven vertellen we je onderstaand graag gedetailleerd meer over. We lichten toe met welk doel we deze gegevens verzamelen en hoe, zodat je ook meer helderheid krijgt over wat er met je gegevens gebeurt en hoe de AVG wetgeving jouw privacy en gegevens beschermt. We streven hiermee jouw gebruikservaringen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wetgeving is altijd in beweging en kan daardoor geüpdatet worden. Wil je op de hoogte blijven van ons actuele privacybeleid controleer deze pagina dan met enige regelmaat.

Privacy-statement EU

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op mei 7, 2024 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.vitaminecompleet.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: Billink
Land: Netherlands
Doel: payment after delivery
Naam: Mollie
Land: The Netherlands
Doel: payment provider

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

Jeroen Duijker
Gardelaan 5
Nederland
Website: https://www.vitaminecompleet.nl
E-mail: info@vitaminecompleet.nl
Telefoonnummer: 077-3020015

11. Data verzoeken

Voor de meest voorkomende verzoeken bieden wij u ook de mogelijkheid gebruik te maken van ons gegevensaanvraagformulier

×