Voeding, kan dat helpen bij / vóór burn-out? Welke rol speelt Magnesium?

Kent u / bent u iemand met burnout signalen?

Waarschijnlijk is het antwoord op een van deze twee vragen wel: ja. Vooral in beroepen of bij werkzaamheden met hoge tijdsdruk, verantwoording en complexiteit ligt burn out ten gevolge van langdurige hoge belasting op de loer. Dus ook bij mensen met extra zorgtaken zoals (jonge) ouders of mantelzorgers. Met name blijken juist die mensen die sociaal geëngageerd zijn met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel in de zichtlinie van burnout te staan.

Bij langdurig hoge belasting kan je op enig moment voelen dat je energiepeil te wensen over laat, je zelfvertrouwen onder druk komt te staan en de blik op de wereld er bepaald niet rooskleuriger op wordt. Ook laten je aandachts- en concentratie niveau je weten dat extra grip op je leven gewenst is. Extra aandacht voor je gezondheid is dan zeker op z’n plek.

“Aantal burn-outs zeer sterk gestegen-…”

Kopte een van de landelijke dagbladen in Nederland recent. Bij mannen is er in de afgelopen twee jaar een stijging van meer dan 50% gemeld. Bij vrouwen ligt die toename zelfs op bijna 60%. Daarmee komt het aantal burn-outs nu gemiddeld ruim boven de 10% uit. Als mogelijke reden wordt de een aantrekkende economie met een stijgend aantal ZZP’ers met tijdelijke contracten. Maar een steeds hogere tijdsdruk, zorg- of mantelzorgtaken bij een steeds langere to-do of wish list doen wellicht ook een duit in het zakje. Dat de economie groeit is natuurlijk opbeurend nieuws, maar mogelijk heeft ook hier elk voordeel z’n nadeel. En in een geseculariseerde samenleving lijkt politiek en levensoriëntatie steeds meer een centrale leidraad te worden. Geniet nu en betaal later. Nog even en we weten de prijs van alles en de waarde van niets. En dat is precies wat er bij een burnout ook misgaat.

Belang van voeding bij burnout stevig ondergewaardeerd?

In de top tien van maatregelen die mensen bij een burnout nemen staat “begeleiding door bedrijfsarts op de eerste plaats” naast maatregelen als “meer vrije tijd”, “sporten”, “yoga” of “mindfulness”. Voeding komt echter in de top 10 niet eens voor! En dat vinden wij toch gek. Want voeding is vanzelfsprekend het fundament van je gezondheid, vitaliteit en functioneren. We gaan in een drietal blogs aandacht besteden aan de zinvolheid van een goede voorziening van vitaminen, mineralen, spoorelementen en essentiële vetzuren bij het functioneren onder belasting en herstel na (te) grote of langdurige inspanningen.

Vooral bij aanhoudende belasting

Een optimale voorziening van alle essentiële voedingsstoffen is juist onder aanhoudende belasting extra van belang: denk hierbij bijvoorbeeld eens aan de aandacht die topsporters aan hun voeding schenken. De behoefte of uitscheiding van diverse voedingsstoffen waaronder vitaminen en mineralen kan bij aanhoudende inspanning immers gewijzigd zijn. We starten met aandacht voor magnesium, dat volgens de RIVM voedselconsumptiepeiling van 2011 bij menige Nederlander extra aandacht zou mogen krijgen. Magnesium is bij meer dan 300 enzymsystemen betrokken en daarmee aan een nog veel groter aantal lichaamsfuncties. Geen wonder dat de EFSA deze heeft samengevat in een uitgebreid palet aan claims die hier een samenvattende afspiegeling van zijn.

Magnesium bij energiehuishouding en vermoeidheid

Om inspanningen van lichamelijke en geestelijke aard mogelijk te maken is een toereikende energieproductie absoluut noodzakelijk. Wist u dat uw brein wel zo’n 20% van uw energiehuishouding in beslag kan nemen? Een goede voorziening met alle noodzakelijke co-factoren voor de energieproductie is dus juist dan extra gewenst als we door tijdsdruk vaak minder aandacht hebben voor een evenwichtige voeding. En dat gaat verder dan enkel de bekende B-vitamines. Wist u dat voor de werking van de energie verzorgende citroenzuurcyclus magnesium op meerdere plekken in deze citroenzuurcyclus een onmisbare speler is? Dat magnesium van Vitaminecompleet “bijdraagt aan vermindering van moeheid en vermoeidheid” is een claim die de EFSA als onomstotelijk bewezen acht en waarover we heel verheugd zijn deze met u te mogen delen. Meer energie is tenslotte door vrijwel iedereen zeer gewaardeerd. Extra interessant is dat door de unieke samenstelling van Magnesium van Vitaminecompleet dit supplement ook nog extra vitamine C bevat dat een tevens bijdrage levert aan normaal energieleverend metabolisme. En extra energie is wat bij het aanhoudende belastingen maar zeker ook voor alle herstelprocessen natuurlijk dubbel op z’n plaats is.

burnoutveerkracht

Belang van Magnesium voor normaal functioneren van het zenuwstelsel: functie bij herstel door slaap

Naast beschikking over voldoende energie is voldoende hersteltijd met name tijdens slaap essentieel. Niet zonder reden brengen topsporters aanzienlijke tijd met slapen door. Een goede nachtrust is dan ook dubbel belangrijk bij aanhoudende hoge belasting. En voor een goede nachtrust moet je natuurlijk wel kunnen “abschalten”. Instroom van magnesium atomen in de zenuwcellen maakt de-activatie als contrast op activatie door calcium mogelijk. Magnesium is dan ook onmisbaar voor een normale psychologische functie.

Belang van Magnesium voor een gezond functionerend zenuwstelsel: functie bij gezond evenwichtig psychologisch functioneren

Slaap is zeker niet de enige bijdrage die magnesium aan normaal functioneren van het zenuwstelsel bijdraagt: ook bij de productie van de feelgood neurotransmitter Serotonine en het dag-nachtritme regulerende Melatonine is magnesium een onmisbare component. Beide stoffen zijn onmisbaar voor een opgewekt en uitgerust humeur. Twee psychologische functies waar magnesium dus een cruciale rol in speelt.

Dat en nog veel meer

valt er over Magnesium van Vitaminecompleet te melden dat voor alle mensen die onder aanhoudende belasting staan van belang is. In de volgende blogs zullen we aandacht besteden aan andere ingrediënten.

Gedeelde kennis is dubbele vreugd

Kent u iemand die bij bovenstaande informatie belang kan hebben? Schroom niet om deze informatie door te zetten of misschien een kado-verpakking magnesium toe te sturen.

Ook Omega-3 en diverse ingrediënten van de Multivitamine leveren significante bijdragen aan geestelijk evenwicht en energie. Daarover binnenkort meer.