Vitamine B6 dosering (on)veilig? Universiteit Maastricht lost raadsel op! U zit goed bij ons.

Universiteit Maastricht

Recent onderzoek van de universiteit van Maastricht heeft fascinerende informatie over de werkzaamheid van vitamine B6 opgeleverd. Vitamine B6 krijgt al enige jaren aandacht van de media als een vitamine die bij een kleine groep mensen mogelijk problemen kan veroorzaken bij langdurig gebruik van hoge doseringen. (zie de samenvatting van deze studie uit oktober 2017 in het engelstalige vakblad Toxicology in Vitro dat in twee zinnen de situatie rondom vitamine B beknopt weergeeft” : “…The inactive form pyridoxine competitively inhibits the active pyridoxal-5′-phosphate. Consequently, symptoms of vitamin B6 (als pyridoxine dus – noot vertaler) supplementation are similar to those of vitamin B6 deficiency…. “  De volledige tekst van deze publicatie kunt u lezen op .https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887233317301959?via%3Dihub helaas dus enkel in ’t Engels beschikbaar)

Waar het in conclusie op neerkomt, is dat na het nemen van hoge doseringen pyridoxine (meer dan 100 mg per dag en dat langere tijd) neuropathie voor kan komen: zenuwklachten zoals pijn, tintelingen of verminderde gevoeligheid. Uit deze studie blijkt nu dat deze variant van vitamine B6, pyridoxine dus, competitie aan kan gaan met de in het lichaam daadwerkelijk biologisch actieve variant vitamine B6, genaamd pyridoxaal-5-fosfaat, of afgekort P-5-P. Door deze competitie ter hoogte van de receptoren voor vitamine B6 leidt dat er vervolgens toe dat bij hoge doseringen van pyridoxine bij een aantal mensen deze pyridoxine niet voldoende omgezet kan worden in het lichaam naar de biologisch actieve P-5-P variant, maar wel de plaats op de vitamine B6 receptor bezet houdt die bestemd is voor P-5-P.  Daardoor kunnen er dus bij een aantal daarvoor gevoelige personen paradoxaal genoeg symptomen optreden die juist vergelijkbaar zijn met de symptomen van een vitamine-B6-tekort (!). Pyridoxine als een soort niet werkzame fop-vitamine die, indien onvoldoende omgezet, de toegang voor de werkzame variant vitamine B6 geblokkeerd houdt. De B6-receptoren kunnen in dat geval dus niet meer voldoende van de werkzame  P-5-P variant laten “aandokken” omdat ze al “bezet” zijn door de niet werkzame pyridoxine-variant.

Deze elegant uitgevoerde studie van onze eigen universiteit van Maastricht werpt licht op een kwestie die de laatste jaren met enige regelmaat in de media terug te vinden was en die  onderbouwt waarom Vitaminecompleet in de Multivitamine al sinds jaar en dag de veel duurdere biologisch actieve variant vitamine B6 P-5-P in haar formule heeft opgenomen. In een aanzienlijk hogere dosis dan de pyridoxine variant, zodat u veilig alle voordelen kunt genieten van een wat hogere dosering van deze biologisch actieve vitamine B6. Bovendien: wij blijven met 13,5 mg vitamine B6 (voor het overgrote deel in de vorm van het actieve P-5-P) daarbij overigens ook nog eens ruim onder de maximaal veilig geachte dosering van 20,9 mg die in Nederland (overigens voor vitamine B6 als pyridoxine) gehanteerd wordt.

Kortom wij zijn met deze studie zeer verheugd dat er weer een stukje extra inzicht in de fascinerende materie van voedings- en vitamineonderzoek beschikbaar is gekomen. Inzicht  waar u als consument uw gezondheid met een gerust hoofd en hart extra voordeel van kunt laten genieten.

De reden waarom Vitaminecompleet überhaupt B6 wat hoger doseert dan de ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) willen we u bij deze graag ook verder toelichten. Ook dat is een enigszins technisch verhaal: sommige vitamines maken een klein aantal lichaamsfuncties / enzymsystemen mogelijk. Dat geldt niet voor vitamine B6: er zijn meer dan 300 enzymsystemen en daarmee duizenden lichaamsfuncties die van vitamine B6 afhankelijk zijn. Aangezien voor elk van deze enzymen een genetisch bepaalde activiteit voorhanden kan/zal zijn is het ons inziens op basis van de voorhanden wetenschappelijke literatuur zeer zinvol om een maximale ontplooiing van bijvoorbeeld de gunstige invloed van vitamine B6 op stemming of de anti-aging activiteiten (bijvoorbeeld door de zogenaamde afremming van glycosylering) te kunnen benutten. De ADH-waarden zijn dan ook niet per definitie de optimale waarden voor lange termijn maximale gezondheid maar de minimale waarden om tenminste 98% van de gezonde (!) bevolking zonder medicatie te vrijwaren van een acuut B6 gebrek. Omdat we veiligheid en daadwerkelijke toevoeging van deze extra kwaliteiten van vitamine B6 heel waardevol vinden hebben we daarom gekozen om in uw Multivitamine een hogere dosering vitamine B6 op te nemen dan de ADH-waarde, in de veilige, prijzige biologisch actieve P-5-P kwaliteits-variant.