Jodium, onmisbaar element van onze voeding.

-dat in de praktijk nogal eens misgelopen wordt-

Recent bracht de gerenommeerde voedingswetenschapper prof. Jaap Seidell, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, de soms nijpende voedingstoestand ten aanzien van jodium onder de aandacht. In 2016 luidde de Nederlandse hoogleraar Robin Peeters al eens de noodklok voor gevolgen van weglaten van brood uit het voedingspatroon tijdens zijn inaugurele rede. En 8 jaar daarvoor meldden de zorgprofessionals Richard Verheesen en Carin Schweitzer al dat jodium in Nederland meer aandacht verdient. Dat leidde destijds nog tot veel verbazing en ongeloof onder meerdere collega’s. Terwijl ook de WHO in 2004 aandacht vroeg voor de jodium voorziening wereldwijd. Westerse landen niet uitgezonderd. Voor de WHO is een adequate jodium voorziening overigens voor jong en oud sinds jaar en dag al een speerpunt in hun beleid. En dat dat nodig is, blijkt onverminderd actueel. Volgens de Wereldgezondheid Organisatie is er bij ongeveer 1 op de 3 wereldburgers sprake van een ongewenst lage jodiumstatus.

Gezondheid en energie uit jodium

De voordelen van een toereikende jodium inname zijn uitgebreid gedocumenteerd. Het belang van jodium voor bijvoorbeeld het volwaardig functioneren van onze schildklier, of zowel emotioneel alsook intellectueel functioneren van ons brein zijn onbetwist. Desondanks blijkt voldoende jodium voor menigeen met hun dagelijkse voeding voorkeuren helaas dus geenszins vanzelfsprekend.

Gestage afname van jodiuminname

In een openbare publicatie van de overheid uit 2022 bleek recent dat het belangrijk is om de hoeveelheid jodium Nederland in de gaten te houden omdat mensen sinds 2006/2007 ongeveer een derde minder jodium binnenkrijgen. En de dagelijkse minimum voorziening aan jodium bij ruim 10% met de voedingsinname niet gerealiseerd wordt. Daarbij is het van belang om te weten dat er onder wetenschappers een levendig debat gevoerd wordt over wat een “minimum” en wat een optimum hoeveelheid jodium betreft. Vanzelfsprekend is ook een te grote inname aan jodium ongewenst, behalve wanneer dat plaatstvindt in het strikte kader van een gezondheidszorg-interventie. En dan nog uitsluitend enkel wanneer uitgevoerd door een inhoudsdeskundige specialist. Voor de veiligheid van de algemene bevolking is daarom ook de hoeveelheid jodium in supplementen aan een maximum gebonden, met een ruime veiligheidsmarge. Op eigen houtje jodiumrijke kelptabletten gaan slikken zonder de maximum hoeveelheid jodium in acht te nemen achten wij dan ook zeker onwenselijk en onverstandig.

Meer aandacht nodig voor jodium uit voeding

Te weinig zeevis, brood, en ongejodeerd zout spelen bij een lage jodium-inname een centrale rol. Dat komt in de praktijk dus vaak neer op een kwestie van smaak (60% van de Nederlanders eet volgens de voedselconsumptiepeilingen bijvoorbeeld nooit vis), de slanke lijn of (al dan niet vermeende problemen met) gluten (brood heeft in de loop der jaren een deel van zijn gezonde imago ingeleverd), nadruk op minder zout überhaupt, of “clean eating” waarbij toevoeging van kunstmatig gejodeerd zout bewust vermeden wordt. Speciale zouten of zeezout bevatten in het algemeen echter aanzienlijk minder tot vrijwel geen jodium.

De toch al jodium-schaarse bodem in Nederland heeft van een decennialange uitputting door intensieve landbouw ongetwijfeld geen voordeel gehad. In 2008 meldden de twee gezondheidszorgprofessionals Richard Verheesen en Carin Schweitzer al dat de werkelijke voorziening aan jodium, op basis van een lage uitscheiding met de urine, in Nederland wellicht bij nog veel grotere delen onder druk stond. Zij deden een appèl op de Gezondheidsraad om snel in actie te komen. De aandacht van prof. Seidell hiervoor in 2022 geeft reden tot nadenken. Vooral ook voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen is een goede jodiumvoorziening cruciaal. In deze periode heeft jodium namelijk levenslange effecten op de ontwikkeling van gezonde hersenen. Voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven ligt het advies ruim 30% hoger dan voor andere volwassenen.

Een goed functionerende schildklier is, blijkt uit professionele databanken, dan ook geen vanzelfsprekendheid. Waarbij overigens jodium niet de enige speler van belang is. Ook zaken als een toereikende seleniumvoorziening, roken, koffie-gebruik, medicatie en stress kunnen allen invloed hebben op de schildklier.

Jodium een aandachtspunt voor heel Europa

Bij onze oosterburen in Duitsland bleek uit een publicatie van een aantal jaar geleden zelfs meer dan 30% extra aandacht kon gebruiken voor een toereikende dagelijkse jodiuminname. Het Duitse gezondheidsmagazine Visite op NDR t.v. besteedde er op 20 september 2022 aandacht aan. In Nederland was dit minder schrijnend maar nog altijd zeker meer dan 10%. Jodium is overigens niet de enige microvoedingsstof die onmisbaar is voor een schildklier die naar behoren functioneert. Ook selenium is bijvoorbeeld hiervoor essentieel. In een aantal eerdere blogs hebben wij uitvoerig aandacht besteed aan het belang van selenium voor je gezondheid en hoe de inname in West-Europa extra aandacht behoeft bij brede lagen van de bevolking.

Jodium aanvullen? Simpel, veilig en effectief

Met de inname van een tablet Multivitamine krijg je een veilige, keurige dagdosering aan jodium binnen. Die jodium wordt daarbij in meerdere vormen aangeboden. Als jodide vorm (kaliumjodaat) maar ook in meerdere andere organische vormen uit de jodiumhoudend ascophyllum-nodosum-alg die wij hiervoor in de formule hebben opgenomen. Uit Japans (u weet wel, het land waar veel algen geconsumeerd worden) onderzoek zijn er goede aanwijzingen dat meerdere varianten aan jodium in een natuurlijke matrix extra voordelen en veiligheid voor de gezondheid opleveren.

Meerdere jodium varianten, natuurlijk algenextract

In sommige multivitamines treft u overigens compleet geen, weinig of enkel anorganisch jodium aan. Daarvoor wordt dan vaak een separaat preparaat aangeboden. Extra potje, extra kosten, extra tablet. Dat past niet in onze bedrijfsfilosofie: maximaal waar voor de gebruikers met zo min mogelijk potjes op je aanrecht. En daarmee zijn we aantoonbaar de meest complete multivitamine op de markt. En dat -met dank aan de meiden en jongens van de techniek- ook nog eens, in een 1-tablet-per-dag formule. En dat levert voor onze gebruikers een ongekende prijs-kwaliteit verhouding op.

Hoe het komt dat wij deze unieke visie volgen? Lees daar meer over op de link naar de unieke ontstaansgeschiedenis van Vitaminecompleet.