Prijzen 2024, korting, selenium voor je schildklier

Ons prijsbeleid

In een onrustige wereld willen we graag een betrouwbare en meer constante factor zijn. Wie langer bij ons klant is weet dan ook dat we behoorlijk terughoudend zijn met prijsverhogingen. De fors gestegen kosten (over de afgelopen 3 jaar ruim meer dan 10%!) van grondstoffen, energie, verpakkingen, bezorging, personeel en de globale inflatie hebben wij lang voor eigen rekening genomen. Maar noodzaken ons nu toch ook om hier aanpassingen te moeten maken.

Met een kleine aanpassing in de “gratis-door-de-brievenbus” bezorgd service, is het ons wel gelukt om de prijsverhogingen zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor hebben we deze gratis verzending van enkele Magnesium- of Omega-3 verpakkingen moeten laten vervallen. Twee verpakkingen in één brievenbuspakket is natuurlijk ook gewoon net wat milieuvriendelijker. We vermoeden daarom dat het merendeel van onze klanten deze aanpassing weet te waarderen, zeker omdat daardoor ook de andere prijsaanpassingen lager kunnen uitvallen. Bij twee of meer verpakkingen in één bestelling is de combinatiekorting daardoor ook gehandhaafd kunnen blijven.

Zo blijven onze nieuwe prijzen ook zo veel mogelijk in lijn met onze extra kosten. De meeste supplement aanbieders hebben de afgelopen jaren hun prijzen al veel eerder verhoogd. En soms zelfs al meermaals. Daardoor blijven we óók met nieuwe prijzen gewoon nog steeds met afstand de nummer 1 prijskwaliteit aanbieder.

Selenium opnieuw in het nieuws

Pas sinds 2009 wordt in Nederland selenium als een essentiële, onmisbare voedingsstof gezien. Met een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 55mcg.

Selenium levert onvervangbare bijdragen aan diverse gezondheidsdomeinen zo uiteenlopend als immuunsysteem, anti-oxidant werking of gezonde haar- en nagelgroei. Maar ook je schildklier heeft behoefte aan een toereikende voorziening van dit spoorelement.

Recent hadden we in een blog trouwens ook al aandacht besteed aan het belang van jodium voor je schildklier. Dit naar aanleiding van het belang van een goede jodiumvoorziening die door Prof. Jaap Seidell in aansluiting op de meest recente voedselconsumptiepeiling, onder de aandacht gebracht werd. Je schildklier levert als een soort centrale thermostaat onder andere een cruciale bijdrage aan je energiehuishouding. Een goed werkende schildklier draagt daarmee bij om o.a. je gewicht, immuunsysteem en stemming op peil te houden. En zeg nou zelf, wie waardeert zo’n soort vitaliteit nou niet?

Selenium: immuunsysteem, anti-oxidant en werking schildklier.

Uit een recente grote meta-analyse naar de bijdrage van selenium aan een gezonde schildklierfuncties kwamen, opnieuw, opmerkelijk resultaten.

Wat is een meta-analyse?

Hoe werkzaamheid goed te beoordelen

Om een goede inschatting te kunnen maken wat een grondstof wel of niet bijdraagt aan je gezondheid kunnen we die inschatting vanuit diverse invalshoeken benaderen. Je kunt bijvoorbeeld wetenschappelijk in kaart brengen wat er gebeurt wanneer een vitamine of mineraal niet of veel te weinig aanwezig is. Dan ontstaat er namelijk voor elk vitamine of mineraal een unieke impact op de gezondheid. Maar je kunt ook in reageerbuis onderzoek doen, of bij proefdieren. Elk met hun eigen zeggingskracht voor het echte leven van echte mensen.

Om de actieve bijdragen bij een adequate/minimale of optimale voorziening van vitamines of mineralen aan je gezondheid wetenschappelijk te kunnen beoordelen is de meest optimale invalshoek de gerandomiseerde placebo gecontroleerde onderzoeksopzet. Engelstalig afgekort tot RCT. En binnen deze koningsklasse aan onderzoeksmethoden staat de zogenaamde meta-analyse aan de top van de pyramide. Aan de uitkomsten van deze grote verzamelstudies hechten zorgprofessionals de meest waarde.

Een meta-analyse is als een krachtige lens die meerdere RCT’s samenbrengt en hun bevindingen vergroot. Elke afzonderlijke placebo gecontroleerde studie wordt, aan de hand van hoe correct en zorgvuldig de studieopzet en statistische analyse is, meegewogen. Stel je voor dat elk afzonderlijk onderzoek een stukje van een puzzel is. Een meta-analyse neemt al die stukjes en legt ze samen, waardoor het volledige plaatje duidelijker wordt.

Met deze aanpak krijg je een beter begrip van een bepaald onderwerp omdat we zo niet alleen vertrouwen op één enkele studie, maar op een verzameling van vele studies. Dit vergroot de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de resultaten aanzienlijk.

Dus, wanneer je als wetenschapper of zorgprofessional op zoek bent naar overtuigend bewijs, dan levert een meta-analyse de beste kans op een verantwoord antwoord. Het biedt een solide basis voor besluitvorming door het combineren van meerdere onderzoeken, wat leidt tot sterke en overtuigende conclusies.

Fun fact

Er zijn inmiddels duizenden meta-analyses gepubliceerd die de ingredienten van Vitaminecompleet betreffen. Geen wonder dus dat er ook meer dan 100 bewezen EFSA gezondheidsclaims zijn toegekend aan onze producten.
De studies met positieve resultaten naar het belang van een goede voorziening met vitamines en mineralen blijven bovendien maar binnenrollen. We mogen je onder de bestaande wetgeving daarvan helaas maar heel beperkt op de hoogte brengen

Overigens hebben wij de plantaardige grondstoffen uit de Multivitamine zoals curcumine, piperine of astaxanthine, die nog onder EFSA beoordeling zijn, niet meegerekend in deze extra gezondheidsclaims. In tegenstelling tot veel concollega supplement aanbieders vermelden wij deze “claims in afwachting van EFSA beoordeling” nog niet. Het soort van transparantie dat beter bij onze filosofie past. Alle mogelijke voordelen neem je ondertussen natuurlijk wel al gewoon mee.

Dit artikel van 50 pagina’s, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift “Thyroid” (schildklier), betreft een samenvoeging van 35 studies, protocollair op relevantie en kwaliteit geselecteerd uit liefst 687 studies, verricht tussen 2002 en 2023 met in totaal 3465 deelnemers. Zo’n aantallen worden binnen het onderzoeksveld als zeer omvangrijk gezien.

Wat dit onderzoek extra interessant maakt is dat de impact van selenium op het snijvlak van immuunsysteem en selenium’s anti-oxidatieve werking, in samenhang met het gezond functioneren van de schildklier onderzocht is.

Er is namelijk een precaire balans tussen deze drie systemen voorhanden. Uit deze publicatie blijkt, met een “moderaat niveau van bewijskracht” (niet alle studies zijn perfect van kwaliteit en niet alle uitkomsten statistisch significant positief: de puzzel is a.h.w. niet haarscherp) het belang van dit spoorelement voor een uitgebalanceerde verhouding en zo een extra gunstige invloed te leveren bovenop de reeds bekende bijdrage van selenium aan de gezonde werking van de schildklierfuncties. Dit werd aan de hand van gevalideerde schildklier- oxidatieve stress- en immuunparameters in kaart gebracht.

Dit snijvlak tussen schildklier, immuunsysteem en anti-oxidanten was voor selenium niet eerder op een dergelijke grote schaal onderzocht. Het levert waarschijnlijk geen extra EFSA gezondheidsclaim op, maar we willen de waarde van essentiële voedingsstoffen voor je gezondheid natuurlijk graag in het zonnetje zetten. En vanzelfsprekend is seleniumrijke voeding allereerst daarbij van fundamenteel belang. Seleniumrijke voeding is bijvoorbeeld inktvis en schaal- en schelpdieren. Zeer rijk zijn ook paranoten: gebruik daarvan moet je dan ook zelfs met beleid doen. Aanvulling via onze Multivitamine is uiteraard dan ook geen vervanging van gezonde voeding. Maar wel een heel praktische manier om essentiële voedingsstoffen dagelijks gegarandeerd binnen te krijgen. Als top selenium Multivitamine formule valt onze recente prijsaanpassing hopelijk ook weer wat mee.

verwondering

Tot slot blijft de verwondering

De publicatie waar we in dit blog naar verwijzen brengt zo indirect maar weer eens de immense gelaagdheid en complexiteit van het leven onder de aandacht. Een complexiteit die ook ons blijft verbazen en boeien. De onderliggende interacties tussen verschillende biologische functies blijkt werkelijk duizelingwekkend. En daar zijn de relaties waar we nog geen weet van hebben nog eens compleet buiten beschouwing gelaten. Kortom de bijdrage van voeding aan het leven blijft een uitdijend universum aan fascinerende inzichten waar we u graag van tijd tot tijd in meenemen.