Boron, aandacht voor een weinig bekend ingrediënt

Hoeveel voedingsmiddelen ken jij die Boron bevatten?

Calcium (zuivel), ijzer (rood vlees) of magnesium (spinazie of noten). Dat zijn mineralen waar de meeste mensen wel eens van gehoord hebben. Ook natrium, bijvoorbeeld uit keukenzout, of zink (oesters) doen vaak wel een belletje rinkelen. Maar Boron? En in welke voedingsmiddelen dit spoorelement* zich bevindt? Hint: vegetariërs doen ‘t beter met Boron. Dit spoorelement is interessant genoeg om het met de dagelijkse voeding in significante mate binnen te willen krijgen. En zo’n dagelijks Boron inname blijkt nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend te lukken.

* spoorelement is een term die gebruikt wordt voor mineralen waarvan minder dan 10mg per dag nodig is.

Hoeveel Multivitamines kent u die Boron bevatten?

Boron aanvullen met een supplement kan een afweging zijn wanneer een dagelijks gegarandeerde inname van Boron op het verlanglijstje staat. Ook voor dit micro-mineraal hoeft u bij Vitaminecompleet geen los potje aan te schaffen.  Want wij hebben ook Boron aan de ingrediënten toegevoegd van de meest complete Multivitamine op de markt. Niet enkel goed voor een gegarandeerde dagelijkse inname en de daaruit voortvloeiende voordelen maar ook voor uw portemonnee. U hoeft voor Boron geen los potje aan te schaffen. Wat u al snel, in de dosering die wij aan de Multivitamine tabletten hebben toegevoegd, zo’n €4,- tot €9,-  bespaard per aanschaf.

En ook geen rij afzonderlijke potjes op uw aanrecht. Dus ook geen onnodige extra productie-, milieu- of transportkosten. Want in onze Multivitamine hebben we deze fascinerende grondstof standaard voor u opgenomen. En dan in een veilige hoeveelheid, namelijk in een dosering zoals u die in een dagelijks gezond voedingspatroon zou kunnen aantreffen. En dan zodanig dat de hoeveelheid Boron er ook daadwerkelijk toe doet. Liefst 2,5 mg elementair Boron treft u in elke tablet Multivitamine aan. Een hoeveelheid die u bijvoorbeeld in een appel plus een peer tezamen zou kunnen aantreffen of in een tweetal avocado. Naast 39 andere vitamine- en mineraal varianten hebben wij zo ook Boron standaard in onze Multivitamine opgenomen. Want deze relatief onbekende grondstof zou zeker niet onbemind horen te blijven. Boron is namelijk bepaald geen onbelangrijke speler.

Ken jij Boron überhaupt?

In deze blogpost dus wat uitgebreider aandacht voor Boron. Boron is een van de grondstoffen waarvan we gerust mogen aannemen dat ook de meeste gezondheidszorg professionals er niet echt mee bekend zijn. Als u de ingrediënten van onze Multivitamine aan een bekende zou opsommen zouden we ons ook zomaar kunnen voorstellen dat u Boron in uw opsomming over het hoofd zou zien. Of misschien was u zich zelfs wel helemaal niet bewust dat Boron ook op de ingrediëntenlijst acte de présence geeft. Alle reden voor deze extra aandacht voor boron dus.

Wat melden overheidsinstanties over Boron?

De Amerikaanse Food and Nutrition Board heeft een “Tolerable Upper Intake Levels (ULs)” voor Boron op 20 mg per dag gesteld. In zo’n veilige bovengrens zit overigens al in het algemeen een (zeer) ruime veiligheidsmarge ingebouwd. Met 2,5 mg Boron per tablet blijven we daar dus heel ruim onder. Maar 2,5 mg Boron leveren wel al een stevige bijdrage aan uw dagelijkse Boron voorziening.

In Europa is (nog) geen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor Boron bepaald.   Gezien de interessante bevindingen ten aanzien van Boron en de gunstige veiligheid bij doseringen in voeding ordegrootte vermoeden wij dat op enig moment de Gezondheidsraad het belang van Boron gaat onderkennen door ook Boron toe te voegen aan de lijst met essentiële voedingsstoffen en dan ook een ADH waarde toe te kennen. Maar dat kan best nog even op zich laten wachten. Ook voor bijvoorbeeld het aanzienlijk meer bekende en onderzochte spoorelement selenium is pas in 2009 overgegaan tot het toekennen van een dagelijks te adviseren hoeveelheid door de Gezondheidsraad.

Het lijstje met essentiële voedingsstoffen zal, zo vermoeden wij overigens, ook op enig moment verder uitgebreid worden met een ADH voor bijvoorbeeld vitamine K2 of silicium. Twee veilige en door Europa toegestane ingrediënten die u standaard trouwens ook al in onze Multivitamine in een voedingsdosering aantreft. Dus daar hoeft u niet op de overheid te wachten.

Boron in voeding

Fruit, peulvruchten en wortels zijn door de bank genomen de belangrijkste voedingsbronnen van boron in het Westen. Vegetariers en veganisten hebben daarom gemiddeld genomen dan ook een wat hogere dagelijkse inname aan Boron dan wie wat minder “groens” op zijn bordje legt. De gemiddelde inname van groente en fruit ligt bovendien helaas, zo blijkt ook uit de RIVM voedselconsumptiepeiling van 2016, aanzienlijk lager dan minimaal wenselijk geacht. Nog geen 13% (!) van de volwassen Nederlanders blijkt namelijk dagelijks tenminste 200 gram fruit te eten. En amper 16% (!) eet tenminste 200gram groente elke dag. Daar hebben we met z’n allen dus nog wel wat extra aandacht aan te besteden om aan de minimale richtlijnen voor gezonde voeding te kunnen voldoen.

Vandaar dat een dagelijkse aanvulling met Boron wellicht een hele praktische manier is om dagelijks gegarandeerd Boron in een veilige voedingsdosering binnen te krijgen. Uiteraard geen vervanging van gezonde voeding, maar een in de echte wereld wel een heel handige bijdrage. In de Multivitamine van Vitaminecompleet is Boron daarmee één van de in totaal 54 ingrediënten die ieder op zich een heel eigen unieke kleur en toegevoegde waarde leveren Want net als vitamine A niet door vitamine C of D te vervangen valt is ook Boron uniek en onvervangbaar door welk ander mineraal ook.

Boron: een onmisbaar element, zonder Boron geen leven op aarde

Boron is voor planten een essentiële voedingsstof die, in minieme hoeveelheden, onder andere noodzakelijk is voor de stevigheid van celwanden in alle planten. Aangezien Boron voor dieren met de voeding ingenomen wordt, is het niet vreemd te vermoeden dat de natuur zich ook hier van Boron zal bedienen en inderdaad zijn er in de dierenwereld aanwijzingen dat Boron ook een structuurversterkende invloed heeft, bijvoorbeeld voor botten en gewrichten. Wonderbaarlijk genoeg lijkt dit “verstevigende” effect zich overigens niet te beperken tot de levende wereld. Ook in de verwerking van bijvoorbeeld veiligheidsglas levert Boron een versterkende kracht.

Met deze, voor planten onmisbare, bijdrage maakt Boron dus ook indirect het dierlijk leven in al z’n veelvuldigheid mede mogelijk. Zelden worden de lego-blokjes van de natuur uitsluitend op éen enkele plek in de natuur ingepast. Over exact welke mogelijke eigenschappen Boron heeft, zijn inmiddels ook bij de mens reeds diverse studies verricht met fascinerende uitkomsten. En dat onderzoek staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Brein, gewrichten, botten en meer staan momenteel vooral in de kijker. Er valt over Boron dus waarschijnlijke nog wel het een en ander te ontdekken. Aangezien er voor Boron echter nog geen EFSA claims zijn toegestaan, mogen we u van deze interessante bevindingen uit humaan onderzoek helaas nog geen melding maken.

Boron op een andere manier in het zonnetje

We gaan u over deze fascinerende stof een aantal algemene wetenswaardigheden vertellen en hopen u duidelijk te maken dat Vitaminecompleet, als een van de weinige voedingssupplement leveranciers, Boron met goede grond en reden, in een Multivitamine formule heeft opgenomen.

Voor sommigen is Boron misschien toch een oude bekende

Bij de oudere generatie is Boron wellicht nog bekend onder de naam Borax als oogwater en ook tegenwoordig wordt Boron nog steeds als buffer in diverse oogwaters gebruikt. Van Boron zijn meerdere zogenaamde boraat-verbindingen bekend waarvan boorzuur en borax twee van de bekendste zijn. Boron is daarbij vaak aan natrium gebonden.

Boron in de dagelijkse voeding

Boron verbindingen treft u in natuurlijke voedingsbronnen aan zoals appels of peren. Ongetwijfeld is Boron daarbij niet de enige stof die appels hun gunstige reputatie bezorgt, maar zit er wel bij in, in bijvoorbeeld hoeveelheden van 0,5 tot enkele milligrammen per appel. In uw Multivitamine hebben we voor u een dus gulle voedingsdosering van 2,5mg elementair Boron per tablet opgenomen.

Boron, een verrassende kennismaking

(dit technische stukje kunt u ook overslaan en doorlezen bij de volgende alinea)

Laten we een aanvang maken door te melden wat Boron is en waar het vandaan komt. Boron is een zogenaamde elementaire stof zoals bijvoorbeeld zuurstof, koolstof of ijzer dat ook zijn. Een elementaire stof is een stof die niet verder te verkleinen valt, een a-toom (letterlijk niet-te snijden) tenzij er kernsplitsing op zou worden losgelaten. Elk a-toom of elementair deeltje is als het ware een onderdeel zoals een uniek gevormd lego blokje. Deze elementaire stoffen zou je kunnen beschouwen als een soort scheikundige basis bouwblokken om uiteenlopende verbindingen mee te bouwen. Er zijn in totaal zo’n 118 van dergelijke elementaire ondeelbare deeltjes opgenomen in een overzicht dat we het periodieke systeem noemen (over het exacte aantal is overigens ondanks alle onderzoek onder fysici en andere natuurwetenschappers nog steeds enige onduidelijkheid).

Elk atoom is afzonderlijk te herkennen aan het atoomnummer dat meldt hoeveel positief geladen atoomkerndeeltjes er aanwezig zijn. Waterstof (in het periodiek systeem afgekort tot “H”, Engels voor “H”ydrogen) heeft, als kleinste element dus maar één zo’n kerndeeltje. Koolstof (“C”arbon) met 6, Stikstof (“N”itrogen) met 7 en Zuurstof (“O”xygen) met 8 vormen samen met Waterstof (H) de zogenaamde ruggengraat van de levende chemie, ook wel biochemie genoemd. In wisselende verbindingen vormen deze vier atomen gezamenlijk onze koolhydraten, eiwitten en vetten. Maar ook andere elementen zijn in wisselende hoeveelheden nodig om de veelkleurigheid van het leven nodig te maken. Fosfor (“P”osphor)met 15 positieve atoom kerndeeltjes is, net als bij ouderwetse lucifers, de vonk die het lichaam tot energiegebruik in staat stelt. Wij hebben Phosphor namelijk nodig voor de universele energieleverancier ATP (Adenosine-Tri-Phosphaat) , waarvan het lichaam dagelijks kilo’s ge- en herbruikt om levensprocessen mogelijk te maken.

De voor het leven onmisbare metalen Natrium, Magnesium, Zink en Selenium hebben respectievelijk 11, 12, 30 en 34 kernen. De voor ons ongewenste metalen Kwik (Hg in de tabel), Lood (Pb in de tabel) of Uranium hebben bijvoorbeeld daarentegen respectievelijk 80, 82 en 92 als atoomkengetal. Het is om deze reden dat dit zware metalen genoemd worden.

Boron heeft het atoomgetal 5. Misschien valt u daarbij al enigszins op dat dit lage getal veel dichter in de buurt ligt van de biochemische ruggengraat atomen Waterstof (1) Koolstof 6, Stikstof 7 en Zuurstof 8 dan bij de voor ons ongewenste elementen Kwik (80), Lood (82) of Uranium (92).

Veiligheid van Boron

Uit de positie van Boron in het periodieke systeem kunnen weliswaar geen absolute zekerheden over het belang van Boron voor levende / humane wezens afgeleid worden maar wel is vastgesteld dat organische boron-verbindingen (zogenaamde boraten) een veiligheid kennen die wel vergeleken wordt met tafelzout, hetgeen we als Nederlander gemiddeld per dag in enkele grammen (=duizenden milligrammen) consumeren. Boron is dan ook gewoon voor fabrikanten van voedingssuplementen als grondstof toegestaan hoewel u het dus vrijwel nooit bij andere merken multivitamines integraal zult aantreffen. En zoals boven reeds vermeld blijven we met de dosering van 2,5 mg ruim onder de veilig geachte upper limit van 20mg per dag.

Boron in de Multivitamine van Vitaminecompleet

Vitaminecompleet doseert Boron in haar Multivitamine op basis van zowel veiligheid als op grond van research uit de voorhanden vakliteratuur. Het aantal studies over de Boron in levende wezens blijft gestaag groeien en interessante resultaten opleveren waarover we u in dit stadium dus helaas nog geen specifiekere meldingen mogen maken. Als u zelf in betrouwbare bronnen informatie over Boron gaat opzoeken kunnen we u daar natuurlijk niet van af houden.

Diversiteit is de smaakmaker van het leven: een kleine filosofische bespiegeling.

Onze planeet aarde zou je kunnen zien als een organisch ruimteschip badend in een douche van zonlicht. Ten gevolge van de immer uitdijende Big Bang reist de Aarde met grote snelheid door een schier eindeloos universum. En wij mensen, hoe verschillend we ook mogen zijn, zijn met recht gecondenseerde patronen van sterrenstof te noemen. Onze lichamen zijn opgebouwd uit de elementen die zich in eindeloze tijdspannen ontwikkeld en op commando van ons DNA aaneen geregen hebben.

Voor wie een nieuwsgierige geest heeft, iets waaraan wij ons bij Vitaminecompleet zeker schuldig achten, houdt de verbazing over de diepte en veelkleurigheid van deze natuurlijke emergente werkelijkheid nooit op. Een weg vinden om diversiteit inclusief die van ons als mensheid in wederzijds respect op waarde weten te schatten levert daarbij wellicht meer schoonheid van verbindingen op dan we kunnen vermoeden. Er valt immers nog zoveel te ontdekken en afhankelijk van het gekozen perspectief laat het leven zich steeds weer van nieuwe kanten zien. En ook boron draagt daar op een onmisbare wijze aan bij.

Boron is een van de 54 ingrediënten in jouw Multivitamine. In een hoeveelheid zoals die je in 2 avocado’s of 3 perziken zou kunnen aantreffen.