Bestel direct Bel ons: 077-3020015
Multivitamine met 25mcg = 1000ie vit D3, 125mcg selenium, 15mg zink, hoge dosis C en veel meer voor uw afweer!

Boron, aandacht voor een weinig bekend ingrediënt

Boron, aandacht voor een weinig bekend ingrediënt
juni 19, 2016 Jeroen
In Ingrediënt van de week
Appels zijn een bron van borium

In deze blogpost wat uitgebreider aandacht voor Boron. Boron is een van de grondstoffen in uw Multivitamine waarvan we vermoeden dat slechts een enkeling er bekend mee is. Boron is één van de 53 ingrediënten met een heel eigen kleur en toegevoegde waarde. Als u de ingrediënten van uw Multivitamine aan een bekende zou opsommen zouden we ons zomaar kunnen voorstellen dat u Boron in uw opsomming over het hoofd zou zien. Of misschien was u zich zelfs wel helemaal niet bewust dat Boron ook op de ingrediëntenlijst acte de présence geeft. Toch is Boron bepaald geen onbelangrijke speler.

Zonder Boron geen leven op aarde

Boron is voor planten een essentiële voedingsstof die, in minieme hoeveelheden, noodzakelijk is voor de stevigheid van de celwanden in alle planten. Aangezien Boron voor dieren met de voeding ingenomen wordt, is het niet vreemd te vermoeden dat de natuur zich ook hier van Boron zal bedienen en inderdaad zijn er in de dierenwereld aanwijzingen dat Boron ook een structuurversterkende invloed heeft. Wonderbaarlijk genoeg lijkt dit “verstevigende” effect zich overigens niet te beperken tot de levende wereld. Ook in de verwerking van bijvoorbeeld veiligheidsglas levert Boron een versterkende kracht.

Met deze, voor planten onmisbare, bijdrage maakt Boron dus ook indirect het dierlijk leven in al z’n veelvuldigheid mede mogelijk. Zelden worden de lego-blokjes van de natuur uitsluitend op een enkele plek in de natuur ingepast. Over exact welke mogelijke eigenschappen Boron heeft, zijn inmiddels ook bij de mens reeds diverse studies verricht met interessante uitkomsten. En dat onderzoek staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Er valt over Boron waarschijnlijke nog wel het een en ander te ontdekken. Aangezien er voor Boron echter nog geen EFSA claims zijn toegestaan, mogen we u van deze interessante bevindingen uit humaan onderzoek helaas nog geen melding maken.

We zullen Boron daarom op een wat andere manier in het zomerzonnetje gaan zetten

We gaan u over deze fascinerende stof een aantal algemene wetenswaardigheden te vertellen en hopen u duidelijk te maken dat Vitaminecompleet, als een van de weinige voedingssuplementleveranciers, Boron met goede grond en reden, in een Multivitamine formule heeft opgenomen.

Boron, aangenaam kennis te maken

Boron waar zou u dat van kunnen kennen?

Bij de oudere generatie is Boron wellicht nog bekend onder de naam Borax als oogwater en ook tegenwoordig wordt Boron nog steeds als buffer in diverse oogwaters gebruikt. Van Boron zijn meerdere zogenaamde boraat-verbindingen bekend waarvan boorzuur en borax twee van de bekendste zijn. Boron is daarbij vaak aan natrium gebonden.

Boron in uw dagelijkse voeding

Boronverbindingen treft u natuurlijk bijvoorbeeld aan in voedingsbronnen als appels of peren. Ongetwijfeld is Boron daarbij niet de enige stof die appels hun gunstige reputatie bezorgt, maar zit er wel bij in, in bijvoorbeeld hoeveelheden van 0,5 tot enkele milligrammen per appel. In uw Multivitamine hebben we voor u een voedingsdosering van 2,5mg elementair Boron per tablet opgenomen.

Boron een nadere kennismaking

(dit technische stukje kunt u ook overslaan en doorlezen bij de volgende alinea)

periodiek-systeemLaten we een aanvang maken door te melden wat Boron is en waar het vandaan komt. Boron is een zogenaamde elementaire stof zoals bijvoorbeeld zuurstof, koolstof of ijzer dat ook zijn. Een elementaire stof is een stof die niet verder te verkleinen valt, een a-toom (letterlijk niet-te snijden) tenzij er kernsplitsing op zou worden losgelaten. Elk a-toom of elementair deeltje is als het ware een onderdeel zoals een uniek gevormd legoblokje. Deze elementaire stoffen zou je kunnen beschouwen als een soort scheikundige basisbouwblokken om uiteenlopende verbindingen mee te bouwen. Er zijn in totaal zo’n 118 van dergelijke elementaire ondeelbare deeltjes opgenomen in een overzicht dat we het periodieke systeem noemen (over het exacte aantal is overigens ondanks alle onderzoek nog steeds enige onduidelijkheid).

Elk atoom is afzonderlijk te herkennen aan het atoomnummer dat meldt hoeveel positief geladen atoomkerndeeltjes er aanwezig zijn. Waterstof heeft, als kleinste element dus maar één zo’n kerndeeltje. Koolstof met 6, Stikstof met 7 en Zuurstof met 8 vormen samen met waterstof de zogenaamde ruggegraat van de levende chemie, ook wel biochemie genoemd. In wisselende verbindingen vormen deze vier atomen samen onze koolhydraten, eiwitten en vetten. Maar ook de andere elementen zijn in wisselende hoeveelheden nodig om de veelkleurigheid van het leven nodig te maken. Fosfor met 15 positieve atoomkerndeeltjes is, net als bij ouderwetse lucifers, de vonk die het lichaam tot energiegebruik in staat stelt.

De voor het leven onmisbare metalen Natrium, Magnesium, Zink en Selenium hebben respectievelijk 11, 12, 30 en 34 kernen. De voor ons ongewenste metalen Kwik (Hg in de tabel), Lood (Pb in de tabel) of uranium hebben bijvoorbeeld daarentegen respectievelijk 80, 82 en 92 als atoomkengetal.

Boron heeft atoomgetal 5. Misschien valt u daarbij al enigszins op dat dit lage getal veel dichter in de buurt ligt van de biochemische ruggengraat atomen Waterstof (1) Koolstof 6, Stikstof 7 en Zuurstof 8 dan bij de voor ons ongewenste elementen Kwik (80), Lood (82) of Uranium (92).

Veiligheid van Boron

Uit de positie van Boron in het periodieke systeem kunnen weliswaar geen absolute zekerheden over het belang van Boron voor levende / humane wezens afgeleid worden maar wel is vastgesteld dat organische boron-verbindingen (zogenaamde boraten) een veiligheid kennen die wel vergeleken wordt met tafelzout, hetgeen we als Nederlander gemiddeld per dag in enkele grammen (=duizenden milligrammen) consumeren. Boron is dan ook gewoon voor fabrikanten van voedingssuplementen als grondstof toegestaan hoewel u het dus vrijwel nooit bij andere merken multivitamines integraal zult aantreffen.

Boron in Vitaminecompleet Multivitamine

Vitaminecompleet doseert in uw Multivitamine Boron dan ook maar in een voedingsdosering van 2,5mg en doet dat mede op grond van research uit de voorhande vakliteratuur. Het aantal studies over de Boron in levende wezens blijft gestaag groeien en interessante resultaten opleveren waarover we u in dit stadium dus helaas nog geen specifiekere meldingen mogen maken. Als u zelf in betrouwbare bronnen informatie over Boron gaat opzoeken kunnen we u daar natuurlijk niet van af houden…:)

De toekomst van Boron

Gezien de interessante bevindingen ten aanzien van Boron en de gunstige veiligheid bij doseringen in voedingsordegrootte vermoeden wij daarom dan ook dat op enig moment ook de overheid middels de Gezondheidsraad een overweging gaat maken om het belang van Boron te onderkennen en op termijn, zoals in 2009 bijvoorbeeld ook nog met selenium gebeurd is, Boron wellicht toe te voegen aan de lijst met essentiële vitaminen, mineralen (meer dan 10 mg/dag) en spoorelementen (tot 10 mg / dag) en dan ook een ADH waarde toe te kennen.

Diversiteit is de smaakmaker van het leven: een zomerse bespiegeling.

Onze planeet aarde is als een organisch ruimteschip badend in een douche van zonlicht. Ten gevolge van de immer uitdijende Big Bang reist de Aarde met grote snelheid door een schier eindeloos universum. En wij mensen, hoe verschillend we ook mogen zijn, zijn met recht sterrenstof te noemen. Onze lichamen zijn opgebouwd uit de elementen die zich in eindeloze tijdspannen ontwikkeld hebben.

Voor wie een nieuwsgierige natuur heeft, iets waaraan wij ons bij Vitaminecompleet zeker schuldig achten, houdt de verbazing over de diepte en veelkleurigheid van deze natuurlijke werkelijkheid nooit op. Een weg vinden om diversiteit inclusief die van ons als mensheid in wederzijds respect op waarde weten te schatten levert daarbij wellicht meer schoonheid van verbindingen op dan we kunnen vermoeden. Er valt immers nog zoveel te ontdekken en afhankelijk van het gekozen perspectief laat het leven zich steeds weer van nieuwe kanten zien.

Boron is een van de 53 ingrediënten in uw Multivitamine die aan die diversiteit bijdraagt.