Voeding, behulpzaam bij burnout? Deel 3

Kleinere tablet!

Recent hebben we met de inspanningen van onze technische afdeling de Multivitamine met behoud van alle actieve ingrediënten ruim 30% kleiner weten te produceren. Dit komt het dagelijkse gebruiksgemak natuurlijk zeer ten goede.

In afwachting van het succesvol produceren van de vernieuwde Multivitamine presenteren we u nu enigszins later dan gepland dan ook nu met extra trots ons derde deel over het belang van voedingscomponenten van deze Multivitamine bij burn out.

vakantie-stoelen

Het tempo en de complexiteit van de samenleving is de afgelopen decennia geleidelijk opgevoerd. Dat zal nauwelijks iemand ontgaan zijn. Tempoversnelling en toename en complexiteit van mogelijkheden en keuzes zijn in het algemeen een zegen voor de economie. Meer spijkers per uur geschikt voor meerdere toepassingen levert in het algemeen meer omzet en winst op. Maar een hoger tempo van een gevoelig stuk muziek gespeeld door een ratjetoe aan instrumenten zal structureel niet meer kwaliteit van leven toevoegen. Of structureel extra gehaast door het voorspel heen…

Voor veel mensen is het leven behoorlijk uitdagend geworden. Kinderen, werk, een bruisend sociaal leven met veel vrienden, sporten, zorgtaken en persoonlijke groei. “Alles-nu” in plaats van “Niets-nooit”, zoals Youp van het Hek het ooit treffend verwoordde lijkt in een geseculariseerde samenleving het ultieme doel geworden. En dat mondt voor velen uit in topsport met alle aanhangende blessure-risico’s.

En dan is topsport in het algemeen toch primair een vrije keuze. Waar voor een werkplek, collegae en noodzakelijke zorg voor dierbaren natuurlijk niet altijd een vrije keuze is.

Wat kan de Multivitamine, naast Magnesium en Omega-3, betekenen voor uw veerkracht in het omgaan met de uitdagingen van werk en leven?

Waar de eerdere blogs maar twee grondstoffen (Magnesium en Omega-3) bespraken bevat de Multivitamine van Vitaminecompleet liefst 53 ingrediënten waarvan 38 vitamine- en mineraalvarianten en een scala aan geconcentreerde en gestandaardiseerde natuurlijke extracten en exclusieve extra’s.

Van deze 38 vitamine- en mineraal varianten leveren er alleen al 15 een onomstotelijk bewezen bijdrage aan uw brein of psychologische functioneren. Er zijn hiervoor zelfs 20 EFSA erkende gezondheidsclaims toegekend aan de Multivitamine van Vitaminecompleet! En onder deze 15 bevinden zich een aantal die volgens de Voedselconsumptiepeiling bij diverse groepen Nederlanders überhaupt al wat extra aandacht kunnen gebruiken!

En dan zijn we nog maar net begonnen. Wat denkt u van 15 ingrediënten met 22 EFSA toegekende gezondheidsclaims voor hun bijdrage aan de energiehuishouding?

Of de bijdrage van de 7 vitamine- en mineraal ingrediënten (met 8 erkende EFSA claims) aan de “bescherming tegen oxidatieve stress” die in verhoogde mate kan opvlammen bij stressvolle situaties. Om eens een beetje de diepte in te gaan: we zouden willen aantekenen dat u in de formule van Vitaminecompleet 9 biologische varianten vitamine E aantreft die allen een weer nét ander anti-oxidatieve bijdrage leveren, hoewel dat in de claim enkel nog verwoord is als “Vitamine E draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress”.

En dan natuurlijk het immuunsysteem. De meeste mensen zullen uit eigen ervaring de relatie tussen een druk leven of slaapuren en de afweerkrachten wel eens ervaren hebben. De Multivitamine bevat 11 ingrediënten die 22 EFSA claims toegewezen hebben die direct of indirect een bijdrage aan het immuunsysteem leveren.
Een voorbeeld van een EFSA claim voor een “directe” bijdrage?
“Zink draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem”
Een voorbeeld van een EFSA claim voor een “indirecte” bijdrage?
“Zink draagt bij tot een normale eiwitsynthese”
Deze “eiwitsynthese” is (o.a.) onmisbaar voor de productie van afweerstoffen genaamd immuunglobulinen. Die immuunglobulinen zijn onmisbaar voor een normale werking van het immuunsysteem. En dat is werkelijk allemaal nog maar het tipje van de ijsberg.

En aan deze Multivitamine komen nog eens 15 natuurlijke ingrediënten bij waar we u onder de huidige wetgeving helaas nog geen specifieke informatie over mogen verstrekken, maar die wij, op basis van de voorhanden literatuur zeker heel relevant achten!
Met steeds meer wetenschappelijke research lijkt ook hier het leven steeds complexer en ontzagwekkender te worden. Duizelt het u al?

Wees gerust we zullen ons in dit blog beperken tot een paar interessante hoofdlijnen. En dan nog maar aan de hand van slechts een paar heel fascinerende (placebogecontroleerde) studies gedaan naar een paar van de ingrediënten van de Multivitamine.

Onze lichaamsfuncties zijn onvoorstelbaar flexibel in hun aanpassingsvermogen aan wisselende omstandigheden die het leven op ons pad brengt. Bij een trap oplopen past uw bloeddruk zich bijvoorbeeld automatisch aan. Zo blijft de bloedtoevoer naar de hersenen gewaarborgd en uw bewustzijn intact. Voorbeeld uit het dagelijkse leven? Menigeen kent het effect van (te) snel overeind komen uit liggende of gebukte positie. Het grootste deel van deze aanpassingen verlopen overigens zonder dat u er ook maar iets / al te veel van merkt of er zelf bewust aan bijdraagt. Voor het leeuwendeel van dit aanpassingsvermogen wordt zorggedragen door het autonome (zelfstandige) zenuwstelsel dat we overigens met alle zoogdieren delen.

En dan nu: een paar studies naar de relatie tussen voedingsingrediënten en een gezonde flexibele omgang met wisselende uitdagingen.

In een fascinerend onderzoek uit 2012, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift “Autonomic Neuroscience”, is de bijdrage van vitamine B12 aan het (autonome) zenuwstelsel in relatie tot de hartslagvariabiliteit gedocumenteerd. Deze variatie wisselingen in de hartslag zijn onder andere een maat voor de flexibiliteit waarmee het autonome zenuwstelsel met wisselende omstandigheden/stress weet om te gaan. Bij 140 gezonde senioren bleek een aanvulling met B12 bij een lage B12 spiegel duidelijk een gunstige bijdrage aan de gezonde respons van het hart te leveren. Interessant detail bij deze studie: de vitamine B12 variant waarmee dit onderzoek was uitgevoerd, cyanocobalamine, was niet de biologisch meest actieve variant. In uw Multivitamine hebben we voor u deze exclusieve twee biologisch meest actieve natuurlijke varianten wél opgenomen: methyl- en adenosyl-cobalamine. De omzetting van B12 in deze meest actieve varianten kan, bijvoorbeeld bij het ouder worden, zeker soms wel wat extra aandacht gebruiken.

Ook in een studie uit 2015 onder de allerjongsten in de baarmoeder, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift “Early Human Development”, toonde het belang van microvoedingsstoffen aan. Dezelfde hart ritme variabiliteit bleek hier gerelateerd aan de zink inname van de moeders, waarbij een adequate zink inname gerelateerd was aan een gezonde hart ritme variabiliteit.

Bij een derde studie uit 2011 bleek deze bijdrage van zink aan het na 54 maanden na de geboorte nog steeds voorhanden

In een enkelblinde placebogecontroleerde studie uit april 2017 naar de bijdrage van diverse B vitamines aan hart ritme en hart ritme variabiliteit onder de stress van fijnstof belasting konden de bijdragen van de B vitamines aan het zenuwstelsel positief gedocumenteerd worden. Ook bleek de totale hartslag een gunstige bijdrage te ondervinden van een toereikende vitamine B huishouding.

Overigens ook magnesium en Omega-3 leveren een positieve bijdrage aan deze fysiologische hart ritme variabiliteits functie van het hart.

Terug te vinden in de EFSA claims: “EPA en DHA dragen bij tot de normale werking van het hart”

die o.a. door het autonome zenuwstelsel wordt aangestuurd.

Gelukkig is de Multivitamine van Vitaminecompleet heel complex in de onderliggende wetenschappelijk research maar, mede dankzij het kleinere formaat, toch kinderlijk eenvoudig in dagelijks gebruik.

vitamin B12, methylmalonic acid and heart rate variability in healthy young Indian adults
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24846903
Snacking for succes: berries salmon B11
https://www.apa.org/gradpsych/2010/01/snacking.aspx