Multivitamine van Vitaminecompleet nu 100% geschikt voor vegetariërs!

Multivitamine van Vitaminecompleet is sinds juli 2019 helemaal geschikt voor vegetariërs!

Uit een groeiend aantal humane review studies blijkt dat er aanzienlijke voordelen voor je gezondheid te behalen zijn met een vleesloze voeding.

Tegelijkertijd is juist ook voor mensen met een, al dan niet strikte, vegetarische levensstijl extra aandacht voor toereikende voorziening aan essentiële voedingsstoffen op zijn plaats. Want hoewel uit onderzoek duidelijk is geworden dat een vegetarische voedingsstijl aanzienlijke gezondheidsvoordelen* kent, blijven er een aantal specifieke knelpunten* bij een vegetarische levensstijl doorlopend aandacht vragen.

Niet enkel de inname van vitamines zoals B12, B1 of D3 hebben bij vegetariërs extra aandacht nodig, maar ook bijvoorbeeld spoorelementen zoals zink en ijzer kunnen in het gedrang raken wanneer hier niet gericht aandacht aan geschonken wordt*. En die bovenstaande groep microvoedingsstoffen is nou juist uitgerekend allemaal ook nodig voor onder andere een adequate energiehuishouding. Dus ook om als gedreven of idealistische vegetariër niet langzaamaan een bloedeloos bleekneusje te worden.

En daar is dus niet per se vlees- of zuivelconsumptie voor noodzakelijk. Met gerichte aanvulling op de knelpunten kan het ook. En zo’n aanvulling levert de vernieuwde Multivitamine van Vitaminecompleet dan meteen ook nog eens dagelijks gegarandeerd en… in afgewogen dan wel ruim toereikende hoeveelheden.

*Zie ook bijvoorbeeld het Voedingscentrum dat fijne vleeswaren niet zonder reden compleet van de schijf van vijf gewipt heeft, en is er aandacht voor de specifieke noden van vegetariërs.

Goed nieuws voor vegetariërs

Onze Multivitamine bevat sinds juli 2019 enkel nog ingrediënten die de claim “100% geschikt voor vegetariërs” mogelijk maakt. Onze Multivitamine bevatte al bijzonder weinig aan dierlijke grondstoffen. Maar sinds we onze beta-caroteen, luteïne en zeaxanthine (uit maar liefst 15mg plantaardig carotenoïden-complex) compleet zonder gelatine als stabilisator hebben kunnen opnemen in onze formule, zijn we trots te mogen melden dat de Multivitamine van Vitaminecompleet nu ook 100% geschikt is voor vegetariërs.

De Multivitamine van Vitaminecompleet: gewoon de meest logische keuze voor vegetariërs

Vitaminecompleet Multivitamine

Naar onze mening is de keuze voor de Multivitamine van Vitaminecompleet eigenlijk gewoon heel vanzelfsprekend. Mede dankzij een super hoog aandeel aan geconcentreerde superfood ingrediënten in hun natuurlijke matrix, extra interessant voor alle vegetariërs die extra aandacht voor hun gezondheid waarderen. En ook de voordelen van een vegetarische levensstijl, die zich onder andere juist bevindt in een beperking van de ijzerinname uit (rood) vlees, worden meegenomen. Want daar hebben we bij samenstelling überhaupt al structureel rekening mee gehouden. Zo houden vegetariërs ook dat deel van de voordelen van een lage vleesconsumptie met deze Multivitamine ook gewoon overeind! En daarbij staan we vergeleken met andere bekende merken multivitamines in prijs-kwaliteit gewoon al jarenlang aan de top.

Dus bent / kent u iemand met een vegetarisch voedingspatroon in uw vriendenkring?

En vermoedt u dat die persoon wel wat extra’s kan gebruiken? De meest natuurlijke Multivitamine van Vitaminecompleet is er sinds kort compleet en 100% klaar voor! Zegt het voort!

Zoveel mensen, zoveel wensen. Zeker waar het onze voeding betreft!

Voorliefdes en voorkeuren in eetpatroon zijn er dan ook in overvloed. En dat betreft zeker niet alleen smaakvoorkeuren.

Een aanzienlijke groep mensen van de Westerse samenleving beschouwt zichzelf tegenwoordig als vegetariër. Inmiddels tot wel zo’n 10% van de Noord-Europese samenleving zegt rekening te houden met de consumptie van dierlijke producten. Sommigen daarvan zou je wellicht “hardcore” met een “zero inname”  kunnen noemen, andere meer “softcore” flexitariërs (deeltijd vegetariërs) of lacto-ovo-vegetariërs (wel eieren en melk maar geen vlees) en dat is nog maar het topje aan variatie van de namen-ijsberg van de gestaag groeiende groep mensen die om een scala aan redenen besloten heeft een weloverwogen positie in te nemen ten aanzien van de consumptie van dierlijke producten.

Zoveel mensen, zoveel motieven. Helemaal waar het voeding betreft!

Of het nou gaat om persoonlijke gezondheid, ecologische motieven met betrekking tot milieu-belasting of kap van regenwouden, ethische motieven met betrekking tot dierenwelzijn of etnologische motieven van religieuze of spirituele aard, de groep mensen die zich vegetariër noemt is sinds de hippie jaren 60 gestaag aan het groeien. Zelfs in de zakelijke jaren tachtig, toen de “economische bomen tot in de hemel groeiden”, tot het eerste decennium van deze eeuw toen de economie booming was, terwijl dit historisch juist structureel gepaard leek te gaan met een toename van vleesconsumptie, groeide het percentage vegetariërs gestaag door.

Tegelijkertijd bevindt de wereldwijde vleesconsumptie zich in een ongekende groeicurve. In grote delen van de wereld, die recent nog armoede kenden is de historische trend van “meer welvaart = meer vleesconsumptie” nog onmiskenbaar en begrijpelijk voorhanden. Deze “inhaal” curve valt structureel te bespeuren in alle zogenaamde opkomende economieën. En dat brengt een heel eigen dynamiek teweeg ten aanzien van economie, grondstoffengebruik en grondstoffenverbruik, verdringing van traditionele kleine boeren, overbemesting en vele, vele anderen thema’s die ons inmiddels allemaal globaal verbinden. En hoewel er een groep mensen is die geen verband tussen het menselijk handelen en het klimaat ziet, blijkt deze groep een kleine minderheid te betreffen. Daarbij wordt de vleesproductie op globale industrieschaal als gehele keten momenteel (vrijwel) unaniem door deskundigen alsook geïnteresseerde leken als een van de meest verontreinigende economische activiteiten op onze planeet herkend. En hoewel we ons als eenling of als kleine speler op het wereldtoneel vaak machteloos voelen, is aandacht voor voedingskeuzes en de massale vleesindustrie een heel eenvoudig handvat waar we gestaag en duidelijk invloed mee kunnen uitoefenen.

Vrij van enige bekeringsdrang vinden we de wijze waarop de vleesconsumptie invloed heeft op onze samenleving van structureel belang om als Vitaminecompleet waar mogelijk enige aandacht aan te schenken. Kleine stapjes met z’n allen dragen gewoon structureel bij. En zoals u dat van ons kent past dat ook naadloos bij onze missie. Een meer gezonde, vitale en opgewekte samenleving.

Onze Magnesium is trouwens ook geschikt voor vegetariërs.