Make love not war: minder opgewonden standjes met voeding(stoffen)? deel 1

Een meer plezierige samenleving dankzij voedingsstoffen zoals vitamine B5, omega-3-visolievetzuren of magnesium? Idealistische luchtfietserij of kan voeding daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een vreedzamere en gelukkigere samenleving?

Nederlanders in top gelukkigste mensen, en toch…

Als Nederlanders staan we steevast in de toptien van de gelukkigste mensen wereldwijd. Vraagt u zich dan ook wel eens af hoe dat rijmt met de berichtgeving in de media of uw persoonlijke beleving, dat we steeds feller en gepolariseerder op elkaar lijken te reageren?

Leeft een mens dan toch niet van brood alleen ?

Inmiddels zijn we alweer een tijdje uit de economische crisis, de financiële vooruitzichten zijn goed. Economie lijkt wereldwijd wel de alles of meest bepalende factor van invloed. En iedereen profiteert niet gelijkelijk mee van de opleving van de economie. ”Meer productie per tijdseenheid”  en “maximale kostenbesparing” zijn binnen de economie fundamentele wetten maar de “vijfde van Beethoven” in een drie maal zo hoog tempo spelen op de goedkoopste instrumenten levert toch echt niet drie keer meer kippenvel of luistergenot op. Niet alles gedijt bij “sneller en goedkoper”.

Misschien heeft u ook wel eens het gevoel dat eigenlijk alles enkel nog om geld draait? Zou deze inrichting van de maatschappij, en de snelheid waarmee die plaatsvindt er misschien mee te maken hebben dat we steeds angstiger, argwanender en agressiever tegenover elkaar lijken te komen staan?

Past deze revolutie wel bij onze evolutie?

Misschien zijn veranderingen, de economische globalisering en de onzekerheden die hiermee gepaard in de snelheid waarmee ze zich aandienen gewoon evolutionair lastig voor ons om ons op te kunnen aanpassen. Dit appèl op ons aanpassingsvermogen is niet gering en niet iedereen kan die rat-race bijbenen. We lijken er met z’n allen wat minder koersvast van te worden of zelfs stuurloos. Niet eerder was het aantal mensen dat zich “zwevende kiezer” noemt groter dan bij de afgelopen verkiezingen. Dus vragen we ons in het publieke debat af wat “normaal doen” eigenlijk betekent en wie dat dan bepaalt en op grond waarvan…?

Beschaving, doet dat er überhaupt nog toe?

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een beschaving die waardevol is ook betekent: minder onnodige ruwheid, minder onnodige agressie en streven naar meer begrip, en wederkerigheid in warme verbinding. Minder primair reageren op louter vage angstige onderbuikgevoelens en meer waarheidsliefde voor controleerbare objectieve feiten. Want wat waar is, is niet altijd voor de hand liggend en wat voor de hand liggend is, is niet altijd waar. Denk aan de zachte verbindende kracht van Nelson Mandela vergeleken met de wrede veroordelende onmenselijke beslissingen van Adolf Hitler. Of de opgewekte mededogende compassie-wijsheid van de Dalai Lama vergeleken met het rechtlijnige schrikbewind van een dictator als Idi Amin. Of de poëtische diepgang van Rumi en de filosofische warme tolerantie van Spinoza of Albert Schweizer die ons over de eeuwen blijven inspireren inspireren. Welke beschaving willen we voorrang aan geven? Kort gezegd bij beschaving geldt: Love trumps War…:)). U heeft het misschien al door, wij hebben idealen. Maar wat koop je nou nog voor louter de idealen? Enkel daarmee gaan we de wereldwijde onrust natuurlijk ook niet oplossen. Toch zijn we van mening dat kleine stappen in de goede richting zinvol kunnen zijn voor een prettigere samenleving en dat zoiets alledaags als voeding daar wel degelijk een wezenlijke bijdrage aan kan leveren.

In deel twee van dit blog gaan we binnenkort verder welke voedingsstoffen bijdragen aan een meer plezierige samenleving.