Halfvol / halfleeg of hoe elk nadeel zijn voordeel heeft

Vraagje. Wie krijgt er denkt u meer tegenslag op zijn levensbordje gelegd: de pessimist die ook op de zonnigste dag van het jaar alweer de sombere donderwolken ziet samenpakken of de onverbeterlijke roze-brillende optimist voor wie de wereld één voortdurend pretpark is. Tip: pessimisten blijken objectief gezien hun werkelijke vooruitzichten iets realistischer in te schatten dan optimisten…Denkt u ook dat de pessimist waarschijnlijk wel meer daadwerkelijke tegenslag ontmoet en daar ook gegronde redenen uit eigen ervaring voor ziet?

struisvogel2

Afhankelijk of u zichzelf meer als een pessimist of een optimist ziet kunnen we u respectievelijk geruststellen of met alle liefde in uw roze illusie laten voortleven. Optimisten blijken namelijk objectief gezien vaker met tegenslag in aanraking te komen dan meer pessimistisch ingestelde mensen! Optimisten blijken wel luchtiger en laconieker met tegenslagen om te gaan, waardoor ze ook in staat zijn om zich onbevanger aan nieuwe ervaringen bloot te stellen. Hierdoor komen optimisten ook met meer gunstige gelegenheden in aanraking en kunnen ze, dankzij hun roze bril, de warmte van de zonnige kant van het leven ook beter voelen. De wetenschapsfilosoof Karl Popper spreekt zelfs van de “plicht tot optimisme” om onze betrokkenheid bij de wereld en de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien niet uit de weg te gaan en alle verantwoordelijkheid bij anderen neer te leggen.

Het best af lijken de realistische optimisten: wel de nuchtere blik om de feiten onder ogen te zien, maar het vertrouwen dat met tijd raad komt en je tenslotte niet weet waar tegenslag in de toekomst zijn waarde zal blijken te tonen. Een attitude die bijvoorbeeld ook in het boeddhisme een centraal streven is en eigenlijk in alle grote spirituele tradities wel opduikt in een of andere variant: God’s wegen zijn ondoorgrondelijk, elk nadeel blijkt tenslotte ook weer een voordeel in zich te kunnen dragen. En ook in de wetenschap blijken “quantummechanische superposities” alle opties- en tegelijk nog wel- open te houden. De reinste Yin-Yang symboliek die bij J.C. (Johan Cruijff) spontaan tot nieuwe volkswijsheid verrees.