Werkstress kost onze economie 2,8 miljard per jaar

Dat blijkt uit cijfers van het CBS en TNO die op 11 november 2019 deze bevindingen publiceren in het kader van “de week van de werkstress”.

Eenderde van alle arbeidsverzuim gevolg van werkbelasting

Werkstress door te grote werkdruk is inmiddels voor ruim een derde van alle arbeidsverzuim verantwoordelijk en het afgelopen jaar is er een stijging van 12% aan verzuim door werkstress genoteerd. In totaal betreft het 11 miljoen verzuimdagen. Afgelopen jaar hadden liefst 1,3 miljoen Nederlanders hinder van burn out verschijnselen. De kosten die met de loondoorbetaling gemoeid zijn lopen daarbij inmiddels op tot 2,8 miljard. Ten koste van de werkgevers. En daarbij zijn dus kosten van productiviteitsverlies niet meegenomen en dat komt ook ten koste van de hele samenleving door een lager BNP.
Zou natuurlijk fraai zijn als we met een dergelijke groot bedrag gericht bijvoorbeeld verpleegkundigen, politieagenten of onderwijskrachten zouden kunnen ontlasten.

Andere tijden

timmerman

Uiteraard is het heel prettig dat de economische crisis, die in 2009 ook massaal over Europa heen denderde, inmiddels alweer een aantal jaren achter ons ligt. De economie snort inmiddels weer als in de gouden jaren negentig. Weet u nog, die jaren ‘90 van de vorige eeuw?

Want sinds die tijd is er toch wel het een en ander veranderd. En zeker niet alleen in Europa. Onder andere door globalisering en automatisering is het tempo en de complexiteit van de samenleving duidelijk toegenomen. Waardes die eerder meer stabiel en breed gedeeld leken, zijn afgenomen. En de eerdere lange termijn zekerheid bij banen in bedrijfsleven maar ook meer en meer bij de overheid is toenemend vervangen door flexcontracten, levenslang leren, en een groeiende pool aan ZZP’ers. Ook is de grens tussen werken en privé minder helder afgebakend en bijna de helft van de werknemers is via telefoon of mail ook na werktijd nog bereikbaar. ICT is schitterend, wij hadden u anders waarschijnlijk niet kunnen bereiken, maar “elk voordeel heb” nou eenmaal ook “z’n nadeel”. En deze bereikbare groep wijt haar ziekteverzuim voor 45% aan stressklachten. Aanzienlijk meer dus dan de groep die niet “continu” bereikbaar is: die geeft voor 22% aan dat werkstress de oorzaak van hun verzuim is.

In Duitsland heeft wetgeving al geruime tijd een verbod op een dergelijke bereikbaarheid uitgevaardigd. En ook Nederland is in september 2019 voor het eerst “het recht op onbereikbaarheid” in een CAO opgenomen voor werknemers in de gehandicaptenzorg.

Andere oorzaken van stress

Door een vergrijzende en ontgroenende samenleving is inmiddels ook het aantal mensen dat een taak als mantelzorger heeft vergeleken met vorige eeuw, stevig toegenomen. En ook de gestage afbouw van de capaciteit van verpleeg- en senioren tehuizen tijdens de crisisjaren van dit decennium, heeft daar natuurlijk enkel aan bijgedragen. Stille bezuinigingen die we destijds hebben doorgevoerd en waarvan we bij een aantrekkende economie de gevolgen nu dubbel lijken te voelen. Voeg pensioenonderhandelingen, milieu, financiële zorgen of toegenomen polarisering in de samenleving toe en het resultaat laat zich raden: nog meer

S-T-R-E-S-S

Want naast werk kunnen ook privé of maatschappelijke omstandigheden hier aan bijdragen. Het aantal mensen dat extra aandacht voor hun geestelijk welzijn (met name t.a.v. stemming en kalmte) kan gebruiken is volgens de WHO een van de snelst groeiende groepen in de samenleving.

Naar een minder gestresste samenleving

Als Vitaminecompleet kunnen wij deze zaken natuurlijk ook niet allemaal oplossen. Goed slapen, bewegen op tijd ontspannen en een sociaal vangnet helpen allemaal om je veerkracht bij stress te ondersteunen. Maar ook gerichte aanvulling kan hierbij heel zinvol zijn. Daar hebben we in een eerdere serie van drie blogs al eens aandacht aan besteed. Lees onze blogs over burn out eens terug, en als u vragen heeft meldt u dat vooral aan ons. Kan telefonisch, per chat of ook mail. En zeker als u een werkgever bent (of kent) en zich afvraagt wat voeding en gerichte suppletie voor de gezondheid van uw werknemers kan betekenen in het kader van inperking van arbeidsverzuim staan wij u graag te woord.
Want op basis van de uitgebreide wetenschappelijke literatuur die hierover ruim voorhanden is zijn wij ervan overtuigd dat voedingssuppletie wellicht de eenvoudigste maatregel is die u hiervoor kunt inzetten. Wij komen dan ook graag met een ieder van u in contact hierover. Een effectieve bijdrage aan een gezonde, vitale en veerkrachtige samenleving is immers de missie van Vitaminecompleet.