Vitamine D gratis voor miljoenen Britten in 2021

Vitaminecompleet levert sinds december 2020 al gratis Vitamine D! En dat voor iedereen

Recent maakte Vitaminecompleet met enige trots bekend dat wij onze vitamine D hoeveelheid in de Multivitamine gratis met 60% naar 1600 i.e. voor u opgehoogd hebben. Volledig binnen veilige dosering range (max 4000 i.e. / dag) en in lijn met relevante internationale onafhankelijke wetenschappelijk research resultaten. In ons vorige blog leest u meer.

Helpt u ons mee? Verspreid gezonde kennis of wordt een Vitaminecompleet ABC-vitamine-uit-DE-ler

Mond-tot-mond. Of mind-to-mind via social media. Of doe een dierbare Vitaminecompleet cadeau.
Zó helpt u ons, met een minimale inspanning, maximaal met gezondheid verspreiden

Overheid Verenigd Koninkrijk visionair in voedingssuppletie?

De Brexit laten we daarbij graag buiten beschouwing. Maar waar ‘t voeding en supplementen betreft willen we graag onze lof uiten voor een recent besluit van de Britse overheid onder aanvoering van Boris Johnson.

In de Engelse dagbladen “the Guardian” en “Times” wordt namelijk melding gemaakt van de initiatieven van het Ministerie van Volksgezondheid van de de Britse regering om 2,7 miljoen kwetsbaren in verpleeghuizen vanaf aanvang 2021 gratis van vitamine D suppletie te voorzien. Dit besluit van de regering onder leiding van premier Boris Johnson, kwam aansluitend en in navolging van de Schotse overheid die hier reeds kort daarvoor toe besloten had. Deze vitamine D aanvulling worden verstrekt om mensen “in algemene zin” gezond te houden. Daarmee streeft de overheid ernaar om de druk op de nationale gezondheidszorg (NHS) te verlagen. Aldus de Engelse staatssecretaris van Volksgezondheid Matt Hancock.

Schotten gingen de Engelsen al voor

De Schotse overheid had eerder al bedacht dat extra aandacht voor vitamine D met name in 2020 extra op zijn plaats zou zijn. Ten gevolge van het extra binnen zitten gedurende de eerste strenge Schotse lockdown ging men er redelijkerwijze van uit dat de zonlicht expositie, die zoals bekend in Schotland toch al niet overvloedig is, dit jaar extra onder druk zou komen te staan. (An National Health Service letter states: “If you were shielding inside until June 19 this year you may have had less sunlight than usual this summer. This could have an impact on your vitamin D levels.”) Dat is dan nog afgezien van de mogelijk verminderde licht blootstelling doordat er afgelopen jaar ook waarschijnlijk minder Schotten van een zomerse zonvakanties hebben genoten in het buitenland.

Boris Johnson’s interesse in vitamine D

Gezien de urgentie van de gezondheidstoestand ook in het noorden van het Britse koninkrijk, en de relatie tussen vitamine D en het immuunsysteem die interessante wetenschappelijke gegevens opleverden, lag de keuze van de Schotse overheden onder leiding van Nicola Sturgeon voor een gerichte vitamine D suppletie eigenlijk wel voor de hand. Extra aandacht en middelen voor de vitamine suppletie voor de extra kwetsbaren werd zo verrassend snel tot Schots overheidsbeleid. Daarop wilde de regering van het United Kingdom onder leiding van Boris Johnson waarschijnlijk niet achterblijven. Eerder gaf Prime Minister Boris Johnson publiekelijk al blijk van zijn interesse in vitamine D binnen het huidige overheidsbeleid. “We are indeed looking at the possible beneficial effects of Vitamin D, and… we will be updating the House shortly… We are going to make sure those most in need of Vitamin D can access a free supply over the winter months. Some studies suggest Vitamin D supplementation could have a positive impact for people …” ) En zo vonden de Schotse initiatieven snel navolging om aan alle kwetsbare onderdanen van het Britse koninkrijk aanbieden. Naast de Schotten, zullen dus ook de Welshmen, Noord-Ieren en natuurlijk de Engelsen hun kwetsbaren gratis van vitamine D suppletie zien worden door de overheid. Weet u overigens nog hoe ‘t ook weer precies zat met al die verschillende benamingen? Blijven Interessante buren die UK’-ers die ons ook vast na een Brexit nog zullen blijven fascineren.

The Queen’s loyal subjects loved with free vitamin D

Beraamd is dat zo’n 2,7 miljoen onderdanen van Her Majesty the Queen overheids gefundeerd met vitamine D gesuppleerd zullen gaan worden. Te starten vanaf januari 2021. Dus met een looptijd van 4 maanden. Dat zijn immers de donkere en koudste maanden van het jaar, die grotendeels binnenshuis worden doorgebracht.

Ons inziens een intelligent, prijzenswaardig en economisch zeer verantwoord besluit van onze sympathieke eiland buren.