Ingrediënt van de week: Selenium feit 6 (afsluiting)

Over de afgelopen maanden hebben we u regelmatig bericht over een weinig bekend spoorelement dat in onze voeding pas sinds 2009 de erkenning heeft gekregen als voedingsstof met een essentiële status met bijbehorende ADH waarde: selenium.

In eerdere selenium-blogs lieten we kennismaken met deze kleine krachtpatser die een wezenlijke rol speelt bij

In dit afsluitende deel over selenium laten we u kennis maken met nog een heel bijzondere claim die door de EFSA als wetenschappelijk bewezen door Vitaminecompleet voor haar Multivitamine gevoerd mag worden.

Feit 6 Als kers op de taart speelt selenium, naast EFSA erkende bijdragen aan liefst vijf andere gezondheidsvelden ook nog eens een rol bij de vruchtbaarheid en voortplanting.

spermatogenese

Selenium levert namelijk “een bijdrage aan een normale spermatogenese” zo luidt de officiële EFSA-gezondheidsclaim. Spermatogenese is Latijn voor “ontstaan van spermacellen”. Voor vrouwen wellicht niet onmiddellijk het eerste waar je bij (wilt) stilstaan als je aan gezondheid of voortplanting denkt. Maar zonder deze koene avonturiertjes zou het leven ook voor mensen nou eenmaal geen doorgang kunnen vinden. Wie er niet voor kiest, als man, om zich vanmiddag nog te laten steriliseren en zijn mannelijkheid koestert, die kan zich met een adequate selenium-inname verzekerd weten een bijdrage te leveren aan een normale spermacelvorming. Zo kun je naast de recreatieve vreugde van het liefdesspel ook desgewenst met “een bijdrage aan de spermatogenese” in pro-creatieve zin plezier beleven.

Slot(?)

Zo, dat waren ze. Zes opmerkelijke feiten over het spoorelement selenium die je waarschijnlijk nog niet kende. Selenium blijkt overigens volgens de meest recente RIVM peiling nog lang niet altijd door alle Nederlanders in adequate hoeveelheden te worden ingenomen met de voeding. Onze selenium-bodemspiegel behoort daarbovenop tot de laagste ter wereld, waarschijnlijk (mede) ten gevolge van intensieve landbouwbewerking en bodem-uitputting. Ook staat de ADH waarde, die voor selenium overigens pas in 2009 is toegekend in Nederland, met 55 mcg per dag lager dan in veel andere landen. De gemiddelde inname blijkt uit de meest recente RIVM peiling tussen zo’n 30 en 54 mcg per dag te liggen. Rijke bronnen aan selenium zijn bijvoorbeeld knoflook, paranoten, granen, en vis.

Over een optimale spiegel wordt wereldwijd daarnaast in het algemeen in hogere doseringen gesproken. Vitaminecompleet blijft met de hoeveelheid selenium (125 mcg) in de Multivitamine ruim onder de dosering die voor langdurig gebruik veilig geacht wordt (300 mcg per dag) maar kiest bewust voor meer dan de ADH waarde van 55mcg op grond van “expert-opinions”.

We hebben het 6e feit het “laatste feit” genoemd. Maar het zou ons niet verbazen als daar in de toekomst nog meer EFSA geaccrediteerde claims aan toegevoegd gaan worden. Wij hebben daar in elk geval zo al onze (wetenschappelijk gefundeerde) ideeën over, maar van de resultaten uit die studies mogen we je, onder de huidige wetgeving, (nog) geen “sneak preview” geven. Hoe dan ook, we hopen dat met wat extra spotlight op selenium je wat meer liefde voor dit weinig gekende spoorelement hebt gekregen en vermoeden zo dat je in elk geval toch enige verwondering voelt hoe een stofje in zo’n minuscule aanwezigheid zo’n krachtpatser van formaat op divers gebied is. Nature is awesome!

Synergie

De Multivitamine van Vitaminecompleet levert naast selenium nog een scala aan andere ingrediënten die een bijdrage leveren aan een gezonde werking van schildklier, immuunsysteem, huid, haar en spermatogenese / voortplanting. De synergie uit de Multivitamine van Vitaminecompleet levert daarmee gewoon ongewoon veel waar voor je geld. En nu weet je weer een beetje meer waarom! Een waardevolle gewoonte om jezelf dagelijks te verzekeren van alle EFSA geaccrediteerde voordelen van de ingrediënten van de Multivitamine, Magnesium en Omega-3 visolie van Vitaminecompleet. Wij hopen dat ook jij je weerstand de afgelopen donkere maanden op peil hebt weten te houden met goede nachtrust, voldoende beweging en natuurlijk aandacht voor goede voeding(stoffen).