vitamine C in de spreekkamer

Vitamine C in de spreekkamer

Op de cover van het NTvG van 6 april 2023 wordt in woord en beeld de urgentie van een toereikende vitamine C voorziening in de schijnwerper geplaatst. In het licht van de niet geringe kans om een lage vitamine C inname aan te treffen in de spreekkamer, lijkt ons deze oproep van de NTvG redactie … Lees meer

healthyman

Supplementen slikken. Merk je daar überhaupt wat van?

Ja. 150+ wettelijk erkende gezondheidsclaims voor de Multivitamine, Magnesium en Omega-3 zijn per slot van rekening niet zomaar toegekend aan de producten van Vitaminecompleet. Met die constatering zou dit blog dus eigenlijk hier al kunnen eindigen. Ook in de dagelijks praktijk maken gebruikers heel regelmatig melding van hun positieve ervaringen wanneer ze Vitaminecompleet producten gebruiken. … Lees meer

Climate Change

Climate Change

Klimaatverandering vermindert micronutriënten in onze voeding.Recent besteedden wij aandacht aan de gestage afname van vitaminen, mineralen en spoorelementen in de landbouwgrond in Nederland. De drie meetmomenten, die door de onafhankelijke onderzoeksinstantie gerapporteerd werden, besloegen de periode tussen 1985 en 2002. In dit tijdsbestek was er een afname over de volledige breedte te zien. En de … Lees meer