Privacybeleid

Versie 1.4 | Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 november 2023.

Privacyverklaring Vitaminecompleet

Vitaminecompleet, gevestigd aan Gardelaan 5 6213CV Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons.

Wij zien het daarom ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Met het ingaan van de nieuwe Europese privacy wetgeving, kortweg AVG genoemd, per 25 mei 2018 zijn alle bedrijven genoodzaakt u over het gehanteerde privacybeleid binnen de kaders van deze wetgeving te informeren.

Onderstaand treft u informatie over hoe deze AVG wetgeving uw privacy en gegevens beschermt. We u laten u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. U krijgt als gebruiker meer helderheid en meer rechten over wat er met u gegevens gebeurt. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Aangezien de duiding van de wetteksten zeker nog volop onderwerp van debat is en daarmee niet volledig uitgekristalliseerd is, achten we het waarschijnlijk dat ook ons privacystatement de komende tijd in aansluiting hierop, waar nodig bijgesteld zal gaan worden. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring als u hiervan op de hoogte wilt blijven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vitaminecompleet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vitaminecompleet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– kredietwaardigheidscheck
Bij Vitaminecompleet is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan de kredietwaardigheidsbeoordelaar  Billink ([email protected]), die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
-Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vitaminecompleet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen
– Vitaminecompleet analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie, producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Vitaminecompleet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vitaminecompleet neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vitaminecompleet) tussen zit.

Vitaminecompleet gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Billink achteraf betalen

Bij Vitaminecompleet is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we voorafgaand uw kredietwaardigheid toetsen.

Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan de kredietwaardigheidsbeoordelaar  Billink ([email protected]), die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.  Bij afwijzing van kredietwaardigheid zullen deze gegevens door ons geanonimiseerd verwerkt worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vitaminecompleet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 3 jaar na uw laatste bestelling op onze website voor uw gegevens ten behoeve van onze website, webshop en diensten waaronder ook nieuwsbrieven of aanbiedingen (mits u daarvoor toestemming heeft verleend).

Uw informatie en derden

Vitaminecompleet deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vitaminecompleet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het is ons gelukt! Vitaminecompleet maakt uitsluitend gebruik van cookies die 100% noodzakelijk zijn. Wij hebben onze website 100% vrij weten te houden van cookies die persoonsgegevens verzamelen. Wel zo prettig voor uw privacy.

Hieronder een overzicht van cookies die door ons gebruikt worden:

Om onze website en winkel te kunnen laten functioneren, deze cookies worden aan het einde danwel binnen twee dagen na het einde van uw bezoek automatisch verwijderd.

WordPress: het platform waar onze website op draait

-wordpress_logged_in
-wordpress_sec
-wordpress_test_cookie
-wp-resetpass
-wp-settings-1
-wp-settings-time-1
-woocommerce_cart_hash
-woocommerce_items_in_cart

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Onderstaand vindt u links naar de meest gebruikte websitebrowsers om uw cookie-instellingen te kunnen aanpassen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Edge: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
Safari (iOS): https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
Safari (macOS): https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vitaminecompleet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vitaminecompleet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vitaminecompleet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Vitaminecompleet. U dient zich ervan bewust te zijn dat Vitaminecompleet niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Vitaminecompleet respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vitaminecompleet of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vitaminecompleet of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het kassasysteem en beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbriefmailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.
Jeroen is daarvoor uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken via:

Email[email protected]

Telefoon: 077-3020015 (10-14u)

Postadres: Gardelaan 5 6213CV Maastricht